Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018,

χρεώσεις περιαγωγής, ευρωπαϊκή ένωση

Τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής εντός ΕΕ από 15/6. Τί πρέπει να γνωρίζετε;

Καταργούνται από την Πέμπτη 15 Ιουνίου, οι χρεώσεις περιαγωγής (roaming) στην κινητή τηλεφωνία για όσους ταξιδεύουν σε οποιαδήποτε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας», κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο όταν ταξιδεύετε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕδεν χρειάζεται να καταβάλλετε πρόσθετα τέλη περιαγωγής. Επωφελείστε από τους κανόνες αυτούς όταν πραγματοποιείτε κλήσεις (προς κινητά και σταθερά τηλέφωνα), όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα (SMS) και όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες δεδομένων στο εξωτερικό.

Όταν ταξιδεύετε στην ΕΕ, καταβάλλετε για τις υπηρεσίες αυτές ακριβώς τα ίδια ποσά που θα καταβάλατε αν ήσασταν στη χώρα σας. Στην πράξη, ο πάροχός σας απλώς τιμολογεί την κατανάλωσή σας κατά την εκ μέρους σας χρήση υπηρεσιών περιαγωγής σύμφωνα με το εγχώριο τιμολογιακό πρόγραμμα/πακέτο για το κινητό σας τηλέφωνο.

Εάν έχετε σύμβαση με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες περιαγωγής, αυτή πρέπει να θεωρείται αυτόματα ως σύμβαση «περιαγωγής σαν στο σπίτι σας». Η αυτόματη προεπιλογή για όλες τις νέες συμβάσεις κινητών υπηρεσιών που θα περιλαμβάνουν υπηρεσίες περιαγωγής θα είναι η «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας».

Διαβάστε παρακάτω όσα πρέπει να γνωρίζετε σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η europa.eu:

Όροι

Η «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» προορίζεται για άτομα τα οποία ταξιδεύουν περιστασιακά εκτός της χώρας στην οποία διαμένουν ή με την οποία διατηρούν σταθερούς δεσμούς, δηλ. στην οποία εργάζονται ή σπουδάζουν. Δεν προορίζεται για χρήση σε καθεστώς διαρκούς περιαγωγής. Εφόσον παραμένετε περισσότερο χρόνο στη χώρα σας απ” ό,τι στο εξωτερικό, ή χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο περισσότερο στη χώρα σας απ” ό,τι στο εξωτερικό, μπορείτε να έχετε περιαγωγή σε εγχώριες τιμές όταν ταξιδεύετε οπουδήποτε στην ΕΕ. Αυτό θεωρείται «εύλογη χρήση» των υπηρεσιών περιαγωγής.

Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο στο εξωτερικό σε μόνιμη βάση, η εταιρεία σας μπορεί να σας χρεώσει για τη χρήση περιαγωγής. Για τα τέλη αυτά υπάρχουν ωστόσο ανώτατα όρια (βλ. πολιτική εύλογης χρήσης, παρακάτω).

Κάθε φορά που αλλάζετε χώρα εντός της ΕΕ, θα εξακολουθήσετε να λαμβάνετε γραπτό μήνυμα από την εταιρεία σας που θα σας ενημερώνει ότι βρίσκεστε υπό καθεστώς περιαγωγής και θα σας υπενθυμίζει την πολιτική εύλογης χρήσης.

Πολιτική εύλογης χρήσης

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να εφαρμόζουν την «πολιτική εύλογης χρήσης» για να διασφαλίζουν ότι όλοι οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση και θα επωφελούνται από τους κανόνες «περιαγωγής σαν στο σπίτι σας» (δηλ. υπηρεσίες περιαγωγής σε εγχώριες τιμές) όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να εφαρμόζουν δίκαιους, εύλογους και αναλογικούς μηχανισμούς ελέγχου, ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση των εν λόγω κανόνων.

Πολιτική εύλογης χρήσης και όρια στον όγκο δεδομένων

Στο καθεστώς «περιαγωγής σαν στο σπίτι σας», δεν υπάρχουν περιορισμοί στον όγκο των κλήσεων και των γραπτών μηνυμάτων, αλλά υπάρχουν κανόνες και όρια για τη χρήση δεδομένων σε εγχώριες τιμές, που καθορίζονται ανάλογα με το είδος της σύμβασής σας.

Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις (βλέπε παρακάτω), αν ξεπεράσετε έναν εύλογα μεγάλο όγκο περιαγωγής δεδομένων σε εγχώριες τιμές, μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε πρόσθετη χρέωση για την περιαγωγή δεδομένων, η οποία θα ισούται με το ανώτατο όριο τιμών χονδρικής για δεδομένα (σε επίπεδο ΕΕ) (EUR 7,70/GB το 2017 συν ΦΠΑ). Αυτή η τιμή περιαγωγής χονδρικής είναι η μέγιστη που καλείται να καταβάλει η εγχώρια εταιρεία σας κινητής τηλεφωνίας σε αλλοδαπό πάροχο όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες δεδομένων περιαγωγής.

Όρια στον όγκο δεδομένων – Εθνικά πακέτα με απεριόριστα δεδομένα

Εάν έχετε σύμβαση σύμφωνα με την οποία πληρώνετε ένα σταθερό ποσό τον μήνα το οποίο καλύπτει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστα δεδομένα, ο πάροχός σας πρέπει να σας παρέχει μεγάλο όγκο δεδομένων υπό το καθεστώς «περιαγωγής σαν στο σπίτι σας». Το ακριβές ποσό εξαρτάται από το ποσό που καταβάλλετε για το πακέτο. Ο όγκος περιαγωγής δεδομένων πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του όγκου που προκύπτει αν διαιρέσετε την τιμή του πακέτου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας (χωρίς ΦΠΑ) διά του ανώτατου ορίου τελών περιαγωγής χονδρικής για δεδομένα (7,70 ευρώ το 2017).

Για παράδειγμα: πληρώνετε 40 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για το πακέτο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας με απεριόριστες κλήσεις, γραπτά μηνύματα και δεδομένα. Όταν έχετε «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας», εντός της ΕΕ, δικαιούστε απεριόριστες κλήσεις και γραπτά μηνύματα, και τουλάχιστον 10,3 GB δεδομένων (2Χ(40/7,70 ευρώ) = 10,3).

Ο πάροχός σας οφείλει να σας ενημερώνει για το επιτρεπόμενο όριο δεδομένων της «περιαγωγής σαν στο σπίτι σας». Εάν ξεπεράσετε αυτό το επιτρεπόμενο όριο κατά την περιαγωγή, η πρόσθετη χρέωση θα ισούται με το ανώτατο όριο τιμών χονδρικής για δεδομένα = 7,70 ευρώ / GB δεδομένων το 2017 συν ΦΠΑ, 6 ευρώ / GB συν ΦΠΑ το 2018. Το ανώτατο όριο δεδομένων θα μειωθεί περαιτέρω μετά το 2018.

Όρια στον όγκο δεδομένων – Εθνικά πακέτα με περιορισμένα δεδομένα

Εάν έχετε σύμβαση για περιορισμένα ή πολύ φθηνά δεδομένα κινητής τηλεφωνίας (κάτω από 3,85 ευρώ/GB το 2017), η εταιρεία σας μπορεί να εφαρμόσει ένα όριο διασφάλισης «εύλογης χρήσης» για τα δεδομένα σε περιαγωγή. Το όριο υπολογίζεται με βάση την τιμή λιανικής του εγχώριου πακέτου σας κινητής τηλεφωνίας, όπως και στην περίπτωση απεριόριστων δεδομένων (παραπάνω). Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας οφείλει να σας ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με το εν λόγω όριο και να σας ειδοποιήσει όταν το φτάσετε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να συνεχίσετε την περιαγωγή δεδομένων, αλλά η εταιρεία σας θα εφαρμόσει πρόσθετη χρέωση. Αυτή η χρέωση θα ισούται με το ανώτατο όριο τιμών χονδρικής για δεδομένα = 7,70 ευρώ / GB δεδομένων το 2017 συν ΦΠΑ, 6 ευρώ / GB συν ΦΠΑ το 2018. Το ανώτατο όριο δεδομένων θα μειωθεί περαιτέρω μετά το 2018.

Άλλες συμβάσεις

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μπορούν επίσης να προσφέρουν συμβάσεις χωρίς υπηρεσίες περιαγωγής ή ειδικά σχεδιασμένες εναλλακτικές συμβάσεις περιαγωγής με τιμές εκτός του πεδίου εφαρμογής των κανόνων «περιαγωγής σαν στο σπίτι σας» (για παράδειγμα αν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες περιαγωγής εκτός της ΕΕ), αλλά αυτές οι επιλογές πρέπει να γίνονται ειδικά από τον πελάτη. Καθώς οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είναι ελεύθερες να προσφέρουν φθηνότερες τιμές, θα πρέπει να κάνετε έρευνα αγοράς για να βρείτε την καλύτερη προσφερόμενη τιμή που ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Πολιτική εύλογης χρήσης – Παρακολούθηση

Στο πλαίσιο της πολιτικής εύλογης χρήσης, η εταιρεία σας μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει τη χρήση περιαγωγής ανά τετράμηνο. Σε περίπτωση που, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, βρεθήκατε περισσότερο στο εξωτερικό απ” ό,τι στη χώρα σας και η περιαγωγή υπερβαίνει τη χρήση υπηρεσιών στο εσωτερικό , η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας ζητήσει διευκρινίσεις. Έχετε προθεσμία 14 ημερών για να δώσετε τις διευκρινίσεις. Αν συνεχίσετε να περνάτε περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό από ό,τι στη χώρα σας, και η χρήση περιαγωγής εξακολουθεί να υπερβαίνει την εγχώρια χρήση, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μπορεί να αρχίσει την επιβολή πρόσθετης χρέωσης για την κατανάλωση περιαγωγής. Η πρόσθετη χρέωση (χωρίς ΦΠΑ) έχει κατ’ανώτατο όριο ως εξής:

  • 3,2 λεπτά ανά λεπτό της ώρας για πραγματοποιηθείσες φωνητικές κλήσεις
  • 1 λεπτό ανά SMS
  • 7,70 ευρώ ανά ΜΒ δεδομένων (ανώτατο όριο το 2017)

Το ανώτατο όριο για τα δεδομένα θα μειώνεται σταδιακά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2018, ως εξής: 6 ευρώ, 4,50 ευρώ, 3,50 ευρώ, 3 ευρώ και 2,50 ευρώ το 2022. Το ανώτατο όριο μετά το 2019 ενδέχεται να αναθεωρηθεί μετά από επανεξέταση των αγορών περιαγωγής χονδρικής το 2019.

Πολιτική εύλογης χρήσης – Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Εάν εργάζεστε σε μια χώρα της ΕΕ και ζείτε σε μια άλλη, μπορείτε να επιλέξετε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες και να έχετε «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» με κάρτα SIM της χώρας στην οποία ζείτε ή της χώρας στην οποία εργάζεστε. Η πολιτική εύλογης χρήσης για «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» εφαρμόζεται ως εξής: κάθε ημέρα που συνδέεστε τουλάχιστον μία φορά με το δίκτυο του εγχώριου παρόχουσας μετράει ως ημέρα παρουσίας (ακόμη κι αν εκείνη την ημέρα μεταβείτε και στο εξωτερικό).

Κλήσεις από τη χώρα σας / περιαγωγή εκτός της ΕΕ

Η κλήση από τη χώρα σας προς άλλη χώρα της ΕΕ ή προς χώρα εκτός ΕΕ δεν θεωρείται περιαγωγή και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται σ” αυτή οι κανόνες «περιαγωγής σαν στο σπίτι σας». Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τιμές για τις κλήσεις αυτές δεν ρυθμίζονται νομοθετικά και μπορεί να είναι υψηλές.

Το κόστος περιαγωγής (ιδίως της περιαγωγής δεδομένων) εκτός ΕΕ μπορεί να είναι υψηλό. Για να αποφύγετε λοιπόν εξωφρενικούς λογαριασμούς ενημερωθείτε για το κόστος της περιαγωγής εκτός της ΕΕ από τον πάροχό σας προτού ταξιδέψετε.

Περιαγωγή όταν ταξιδεύετε με πλοίο ή αεροπλάνο

Όταν ταξιδεύετε με πλοίο ή αεροπλάνο εντός της ΕΕ, ο πάροχός σας εφαρμόζει την «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» ενόσω είστε συνδεδεμένοι με επίγειο δίκτυο κινητών επικοινωνιών. Εάν οι υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών παρέχονται μέσω δορυφορικών συστημάτων, δεν εφαρμόζεται η «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» και για τον λόγο αυτόν θα χρεωθείτε για μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής (δεν υπάρχουν ανώτατα όρια τιμών).

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας (που διαθέτει για σκοπούς χρέωσης) μόνο για να ελέγχει και να συγκρίνει τη χρήση της περιαγωγής με την εγχώρια κατανάλωσή σας.

Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήματος – Τα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτής

Εάν πιστεύετε ότι η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας δεν σεβάστηκε το δικαίωμά σας για «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» και σας επιβλήθηκε χρέωση για υπηρεσίες περιαγωγής όταν ταξιδέψατε εντός της ΕΕ, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας και χρησιμοποιήστε την προβλεπόμενη διαδικασία καταγγελίας για να αμφισβητήσετε αυτήν την επιπλέον χρέωση.

Εάν δεν ικανοποιηθείτε με την αντίδραση της εταιρείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχέςEnglish της χώρας σας, συνήθως την οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών, η οποία θα διευθετήσει την υπόθεση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα