Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019,

Σύγκρουση και επισκευή: 11 Συµβουλές που πρέπει να ακολουθεί κάθε εκτιµητής ζηµιών – επισκευαστής

Η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου προκαταρκτικού σχεδίου επισκευής, έχει αναγνωριστεί ως το κλειδί για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας του σύγχρονου φανοβαφείου. Σήµερα, η δηµιουργία ενός προκαταρκτικού σχεδίου για την επισκευή, έχει µεγαλύτερη σηµασία απ΄ότι στο παρελθόν και πρέπει να αποτελεί συστατικό της κατάλληλης και ασφαλούς επισκευής της ζηµιάς ενός αυτοκινήτου. Η δηµιουργία ενός οδικού χάρτη σχεδίου για την διαδικασία επισκευής του οχήµατος παρέχει στον εκτιµητή-επισκευαστή τις πιο ακριβείς και αποδοτικές µεθόδους επισκευής και εξασφαλίζει ότι θα εφαρµοστεί κάθε προβλεπόµενη τυπική λειτουργική διαδικασία για την συγκεκριµένη ζηµιά. Για παράδειγµα, το µάθηµα «σχεδιασµός επισκευής» ενός οργανισµού σεµιναρίων εκπαίδευσης των ΗΠΑ, θεωρεί ότι «η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου προκαταρκτικού σχεδίου επισκευής είναι το κλειδί για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας του φανοβαφείου”.

Οι 11 διαδικασίες-κλειδιά για µια ολοκληρωµένη εκτίµηση
1. Ύπαρξη τυπικής λειτουργικής διαδικασίας για την διαδικασία εκτίµησης
O σηµερινός φανοβαφέας πρέπει να αναπτύξει και να εφαρµόσει µια συστηµατική προσέγγιση για την σύνταξη µιας µεθοδολογίας ολοκληρωµένης εκτίµησης ζηµιών, η οποία θα είναι επαναλαµβανόµενη, στην κατάρτιση κάθε προκαταρκτικού σχεδίου επισκευής ενός αυτοκινήτου.

Διαχείρηση-µεθοδολογία.

Πράσινο χρώµα για τα ανταλλακτικά (καπό φτερά) από αλουµίνιο και µοβ για τα ανταλλακτικά από χάλυβα υψηλής αντοχή

2. Η εκπαίδευση ή αλλιώς «δια βίου µάθηση» είναι απαραίτητη για τα σηµερινά αυτοκίνητα και την τεχνολογία που αυτά διαθέτουν. Όποιος προσπαθεί να επισκευάσει ένα αυτοκίνητο, πριν προχωρήσει σε αυτήν, πρέπει να γνωρίζει πώς λειτουργούν στην πράξη τα διάφορα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήµατα που αυτό διαθέτει. Το ίδιο ισχύει και για τον εκτιµητή-ασφαλιστή, ο οποίος έχει την εντολή να συντάξει την κοστολόγηση µια ζηµιάς. Αν αυτός δεν είναι γνωρίζει τον τρόπο που λειτουργούν τα συστήµατα αυτά ή δεν µπορεί να διακρίνει ποια µέρη-ανταλλακτικά είναι από HSS (Χάλυβας Υψηλής Αντοχής), ή από UHSS (Χάλυβας Εξαιρετικά Υψηλής Αντοχής – χρώµα µοβ) καθώς και από εξαρτήµατα από αλουµίνιο, όπως και ποιες επισκευές επιτρέπονται ή δεν επιτρέπονται από έναν συγκεκριµένο κατασκευαστή, ενδέχεται να µην είναι σε θέση να κάνει µια  ολοκληρωµένη εκτίµηση της ζηµιάς

3. Προ-σάρωση της ζηµιάς
Η πραγµατοποίηση µίας προληπτικής σάρωσης των διαφόρων συστηµάτων του οχήµατος µε ένα διαγνωστικό µηχάνηµα ή ο έλεγχος των παραµέτρων σωστής λειτουργίας σε κάθε αυτοκίνητο που είναι προς επισκευή, θα δείξει ότι κάθε σύστηµα λειτουργεί ή όχι, όπως έχει σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή του. Η παράλειψη της προ-σάρωσης είναι σαν να πηγαίνει ένας ασθενής στον γιατρό του και να περιµένει από αυτόν να του κάνει διάγνωση, χωρίς να του αναφέρει τα συµπτώµατα που έχει.

4. Η λήψη φωτογραφιών των πάντων γύρω από το όχηµα, είναι εξίσου σηµαντική µε τη σύνταξη µιας σωστής εκτίµησης ζηµιάς
 Οι φωτογραφίες βοηθούν, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα πάντα στο όχηµα έχουν αποτυπωθεί, συµπεριλαµβανοµένων των ζηµιών που σχετίζονται µε την σύγκρουση και επισκευή και αν υπάρχει προηγούµενη ζηµιά.  Η τεκµηρίωση των πάντων βοηθά στην άρση των αµφιβολιών ως προς την κατάσταση που βρισκόταν το όχηµα όταν ήρθε στο φανοβαφείο. Άλλωστε, η φωτογράφιση σήµερα µε τη χρήση των «έξυπνων» τηλεφώνων, είναι παιγνίδι.

5. Γνωριµία και κατανόηση του προγράµµατος εκτίµησης

Πρόγραµµα για όλες τις συσκευές IOS-Android, mobile-tablet

Το να γνωρίζει ο εκτιµητής – επισκευαστής το πρόγραµµα (λογισµικό ή πλατφόρµα) που χρησιµοποιούν οι κατασκευαστές, δεν τον καθιστά µόνο περισσότερο αποτελεσµατικό, αλλά τον βοηθά να αντιληφθεί όλα όσα «δεν περιλαµβάνονται» στη βάση δεδοµένων που χρησιµοποιεί ο ίδιος. Οι σελίδες διαδικασιών εξαγωγής-τοποθέτησης ανταλλακτικών αναφέρονται συνήθως ως «οι σελίδες κέρδους» µε… ψιλά γράµµατα.

6. Αναζήτηση και πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής του κατασκευαστή (ΟΕΜ)
Αυτή είναι µια σηµαντική πτυχή ενός προκαταρκτικού σχεδίου επισκευής, το οποίο πρέπει να περιλαµβάνει το βιβλίο επισκευών TSB –στο εξωτερικό συνηθίζεται να συνοδεύει το αυτοκίνητο,- εργοστασιακές ανακλήσεις και συγκεκριµένα µητρώα αντικατάστασης αερόσακων που µπορεί να υπάρχουν για το συγκεκριµένο αυτοκίνητο. Αν ο επισκευαστής αγνοεί το πως ο κατασκευαστής προτείνει να επισκευαστεί το συγκριµένο αυτοκίνητο, µπορεί να δυσκολευτεί στην σωστή επισκευή του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα φανοβαφεία σαν επιχειρήσεις κάνουν πολύ καλή δουλειά σχετικά µε την πρόσβαση στις διαδικασίες επισκευής και τη σύνταξη εκτίµησης ζηµιών µε την απαιτούµενη ακρίβεια. Όµως, αυτές οι διαδικασίες πρέπει να φτάσουν στα «χέρια» εκείνου που πράγµατι κάνει τη δουλειά και αυτός είναι τεχνίτης φανοβαφέας ή ο εκτιµητής!

7. Αποσυναρµολόγηση (η διαδικασία αντικατάστασης)
Αναλυτική παρουσία όλων των ανταλλακτικών για τη σωστή κοστολόγηση
Η διαδικασία αποσυναρµολόγησης βοηθά τον εκτιµητή να δει τυχόν κρυφές ζηµιές που έχουν παραβλεφθεί µε ένα απλό σχέδιο επισκευής, χωρίς να αφαιρούνται εξαρτήµατα. Οι καλύτεροι εκτιµητές σε αυτόν τον κλάδο κάνουν µια πλήρη αποσυναρµολόγηση, παίρνουν φωτογραφίες και κάνουν ένα πλήρες προκαταρκτικό σχέδιο επισκευής.

8. Επιλογή εξαρτηµάτων αντικατάστασης
Κατά την επισκευή η αντικατάσταση µετά από σύγκρουση του προφυλακτήρα, ο κατασκευαστής προτείνει -κίτρινο χρώµα- να αλλαχθούν οι βάσεις του (Gtmotive).
Υπάρχει ένας αριθµός εξειδικευµένων συνδετικών τµηµάτων και εξαρτηµάτων, τα οποία ορισµένοι κατασκευαστές θεωρούν ως µη επαναχρησιµοποιήσιµα. Ο εντοπισµός τους, στα πρώτα στάδια της διαδικασίας εκτίµησης θα συµβάλει στη διασφάλιση ότι το φανοβαφείο δεν θα αντιµετωπίσει πρόβληµα στο τέλος της διαδικασίας επισκευής, για εξαρτήµατα που ίσως είναι ειδικής παραγγελίας ή να µην βρίσκονται στην αποθήκη του, επηρεάζοντας έτσι τον συνολικό χρόνο του κύκλου επισκευής.

9. Προσδιορισµός χρήσης εξωτερικών συνεργατών
Διαφορετικές εργατοώρες για το κάθε είδος επισκευής
Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένα φανοβαφείο να µην διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό ή τον εξειδικευµένο τεχνικό για να εκτελέσει ορισµένες εργασίες και ως εκ τούτου θα χρειαστεί να καταφύγει σε εξωτερικούς συνεργάτες (µε την ανάλογη χρέωση), για να φέρει σε πέρας την επισκευή. Ο έγκαιρος εντοπισµός αυτών των συνεργατών, βοηθάει στην εξασφάλιση του πιο αποτελεσµατικού χρόνου κύκλου επισκευής, συνολικά.

10. Σάρωση µετά την επισκευή
Εξίσου σηµαντική µε την προ-σάρωση είναι η σάρωση των συστηµάτων για τυχόν βλάβες, που γίνεται µετά την επισκευή και η τελική αξιολόγηση της κατάσταση σωστής λειτουργίας του οχήµατος, σύµφωνα µε τον κατασκευαστή του. Όλες οι εργασίες επισκευής που εκτελούνται από µια επισκευαστική µονάδα στο σηµερινό αυτοκίνητο, δυνητικά µπορούν να δείξουν ένα ή περισσότερους κωδικούς βλάβης (DTC) ή να αφήσουν ένα ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωµα. Ακόµη και η απλή ευθυγράµµιση ενός καθρέφτη ή µιας λαβής της πόρτας µπορεί να δείξει έναν κωδικό βλάβης. Η διαδικασία µετα-σάρωσης µπορεί να βοηθήσει τον επισκευαστή, να προσδιορίσει εάν η διαδικασία επισκευής έχει ολοκληρωθεί σωστά ή όχι και µε ασφάλεια. Σε αυτό το σηµείο, ένας τεχνικός είναι σε θέση να διαγράψει τους κωδικούς που είχαν αρχικά εντοπισθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης ή που µπορεί να έχουν προστεθεί µέσω οποιονδήποτε σηµείων επαφής.

11. Πλήρης ανάλυση εργασιών
Τέλος, το πρόγραµµα, παρέχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία στον επισκευαστή, να δώσει µια ολοκληρωµένη και σαφή αναφορά των εργασιών που έγιναν στο όχηµα του πελάτη, ο οποίος θα µείνει ικανοποιηµένος, γνωρίζοντας ότι η επένδυσή του (το αυτοκίνητό του) προσέχτηκε από το συνεργείο όσο γινόταν καλύτερα.

Αυτές οι 11 συµβουλές που πρέπει να ακολουθεί κάθε εκτιµητής ζηµιών – επισκευαστής, είναι τελικά το κλειδί για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας του σύγχρονου φανοβαφείου.

Συµπεράσµατα
Είναι λοιπόν εύκολα κατανοητό ότι η τυποποίηση των διεργασιών και των διαδικασιών κατά την επισκευή ενός οχήµατος, παίζει σηµαντικό ρόλο στον χρόνο που χρειάζεται η αποκατάσταση της εκάστοτε ζηµιάς. Η αρχική σωστή εκτίµηση των ανταλλακτικών που χρήζουν αντικατάσταση, βοηθάει τον εκτιµητή και τον επισκευαστή στη µείωση του συνολικού χρονικού κύκλου επισκευής ώστε να µην βρεθούν σε αναµονή ανταλλακτικού, µη έχοντας έτσι τη δυνατότητα να προχωρήσουν την επισκευή. Η χρήση λογισµικών προγραµµάτων που έχουν πιστοποιηµένα δεδοµένα των κατασκευαστών (κωδικούς εργασίας εξαγωγής -τοποθέτησης ανταλλακτικών , κωδικούς εργασίας βαφής κτλ.) παρέχει τη δυνατότητα για µια «ολοκληρωµένη και σαφή αναφορά των εργασιών που έγιναν στο όχηµα του πελάτη, ο οποίος θα µείνει ικανοποιηµένος, γνωρίζοντας ότι η επένδυση (στο αυτοκίνητό του) αντιµετωπίσθηκε από το συνεργείο όσο γινόταν καλύτερα». Η σάρωση λοιπόν πριν και µετά την επισκευή είναι µια πιστοποίηση των εργασιών που χρειάστηκαν και ολοκληρώθηκαν επαρκώς και µε ασφάλεια για την πλήρη αποκατάσταση της εκάστοτε ζηµιάς. Θα ήταν λοιπόν ιδιαιτέρα θετικό ο επισκευαστής να έχει αποτύπωση και µε φωτογραφίες όλη την πρόοδο των εργασιών που έχουν πραγµατοποιηθεί στην κάθε επισκευή.
Το πόσο ρεαλιστικά είναι όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, µπορεί ο κάθε ενδιαφερόµενος να τα κρίνει, δίνοντας απάντηση στα 4 παρακάτω ερωτήµατα:

Πόσες φορές του έµεινε ένα όχηµα πάνω στην ράµπα περιµένοντας ένα ανταλλακτικό;
Πόσες φορές δεν του ζητήθηκε, από ένα δύσπιστο ιδιοκτήτη οχήµατος, αναλυτική κατάσταση των εργασιών που διενεργήθηκαν;
Πόσες φορές δεν χρεώθηκε ή χρεώθηκε -ενώ δεν έπρεπε- µια εργασία από λάθος ή παραδροµή;
Πόσος χρόνος πήγε χαµένος, κάνοντας αναζήτηση της τιµής των ανταλλακτικών;
Στα παραπάνω ερωτήµατα και ίσως σε κάποια ακόµα, όλοι θα έχουν έτοιµη µια απάντηση θετική η αρνητική. Με τη χρήση της τεχνολογίας αιχµής όµως, όλοι έχουν την δυνατότητα για µια και µοναδική απάντηση και αυτή να είναι αρνητική, δηλαδή ότι όλα εξελίχθηκαν καλά. Η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο που πλέον αποτελεί το βασικό παράγοντα της µείωσης του κόστους καθώς και της µείωσης του χρόνου επισκευής. Καλό θα ήταν λοιπόν να µην ξεχνάει κανείς ότι η µείωση του χρόνου επισκευής είναι αυτή που θα αυξήσει την κερδοφορία της επιχείρησης σε ένα µεγάλο βαθµό, που ίσως τώρα ο ιδιοκτήτης-φανοβαφέας να µην την έχει αντιληφθεί επαρκώς.

Επιμέλεια: Gtmotive – Απόστολος Ασηµακούλας

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Αλέξης Κώτσαλος

Chernobyl insurance...

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα