Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018,

οφειλές, εφορία , ταμεία, εφκα, ενφια

Οδηγός για συμψηφισμό οφειλών σε εφορία και ταμεία

Από 3 Ιουνίου 2017 μέσω Taxisnet θα μπλοκάρονται οι επιστροφές φόρου εισοδήματος για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία.

Αυτόματα θα συμψηφίζονται ποσά που δικαιούνται να εισπράξουν από το Δημόσιο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος για τη διαδικασία εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων:

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας: Για είσπραξη χρημάτων ή εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο για ακαθάριστο ποσό άνω των 1.500 ευρώ καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας.

Διαδικασία συμψηφισμού: Κατά την εξόφληση τίτλων πληρωμής ακόμη και ποσού κάτω των 1.500 ευρώ, κατά τις οποίες δεν απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, πρέπει να ελέγχεται τυχόν συνδρομή προϋποθέσεων συμψηφισμού. Ειδικότερα θα αναζητείται αυτεπάγγελτα αποδεικτικό ενημερότητας «για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης» και, εάν το αποδεικτικό δεν χορηγείται από το TAXISnet, η αρμόδια οικονομική υπηρεσία πρέπει να αποστέλλει αίτημα συμψηφισμού εκκαθαρισμένης και βέβαιης απαίτησης στη ΔΟΥ του δικαιούχου για τυχόν συμψηφισμό. Η αποστολή του αιτήματος συμψηφισμού θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής από 3 Ιουλίου.

Ασφαλιστική ενημερότητα: Δεν θα εξοφλείται χρηματική εντολή χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα από τον εκάστοτε φορέα κύριας ασφάλισης του δικαιούχου, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης και αναζητείται αυτεπάγγελτα. Έως την ολοκλήρωση των σχετικών ηλεκτρονικών διεπαφών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) με το πληροφοριακό σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), η ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να προσκομίζεται από τον δικαιούχο.

Ασφαλιστική ενημερότητα θα χορηγείται από τις αρμόδιες κατά την 31.12.2016 υπηρεσίες των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικών φορέων, οι οποίες λειτουργούν πλέον ως υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Η σειρά προτεραιότητας ικανοποίησης των δικαιούχων είναι:

1. Ελληνικό Δημόσιο.

2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί.

3. Κατάσχοντες / εκδοχείς.

 

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα