Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018,

Νάντια Σταυρογιάννη, DAS Hellas: «Διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη»

Για τις τάσεις που οδηγούν  τον κλάδο της νομικής προστασίας, τα οφέλη  και τις λύσεις που παρέχει μίλησε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της DAS HellasΝάντια Σταυρογιάννη, σε συνέντευξή της στο mononews.gr. Μεταξύ άλλων , απαντά γιατί  στην τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Νομικής Προστασίας είναι πιο απαραίτητα από ποτέ.

  • Ποιες τάσεις οδηγούν την εγχώρια ασφαλιστική αγορά ιδίως μέσα στην κρίση;

Στην ασφαλιστική αγορά έχουν συντελεστεί και συνεχίζουν να συντελούνται σημαντικές αλλαγές στις οργανωτικές δομές και τα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών. Το πολυετές δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και η αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, δηλ. η επιδείνωση της κατάστασης κοινωνικής ασφάλισης και του συστήματος δημόσιας υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης επηρεάζουν σημαντικά τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, ο οποίος μπορεί και παρέχει αποτελεσματικές συμπληρωματικές λύσεις.

Κυρίαρχη τάση είναι να αξιοποιήσει η ασφαλιστική αγορά τις ευκαιρίες στους ανωτέρω τομείς, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών που προκύπτουν. Παράγοντες τις ασφαλιστικής αγοράς προωθούν τη συνεργασία της Πολιτείας με την Ιδιωτική Ασφάλιση, ακολουθώντας δοκιμασμένες αποτελεσματικές πρακτικές που εφαρμόζονται παγκοσμίως και μπορούν να αποδώσουν βιώσιμες λύσεις τόσο στις συντάξεις, όσο και στην υγεία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι ασφαλιστικές εταιρείες επαναπροσδιορίζουν τους στόχους και τη στρατηγική τους, γίνονται ευέλικτες, προωθούν καινοτομίες, αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και υιοθετούν τις τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να καλύψουν τους νεοαναδυόμενους κινδύνους.

  • Πως η νομική προστασία μπορεί να ωφελήσει καταναλωτές και να δώσει λύσεις σε επιχειρήσεις;

 Η Νομική Προστασία καλύπτει τα έξοδα της δικαστικής διεκδίκησης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου υποστηρίζοντας τους ασφαλισμένους στην αποκατάσταση των ζημιών τους και στην υπεράσπισή τους. Στη D.A.S Hellas, βέβαια, δεν περιοριζόμαστε μόνο στη συμβατική μας υποχρέωση για την κάλυψη των εξόδων αυτών, αλλά βρισκόμαστε δίπλα στους ασφαλισμένους καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόθεσής τους, ενημερώνοντάς τους διαρκώς με απλούς και κατανοητούς όρους και συμβουλεύοντάς τους σε οποιοδήποτε προβληματισμό τους. Επιπρόσθετα, παρέχουμε και τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους, επιτυγχάνοντας σε πολλές περιπτώσεις το επιθυμητό αποτέλεσμα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Καθοριστικό ρόλο στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας διαδραματίζουν και οι συνεργάτες μας. Οι ασφαλισμένοι μας έχουν στη διάθεσή τους ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων, που χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό, μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση ανάλογα με την φύση της κάθε υπόθεσης, απαραίτητα εχέγγυα για την επιτυχή έκβασή της, αλλά, παράλληλα, διατηρούν και το δικαίωμα να επιλέξουν δικό τους δικηγόρο, εφόσον το επιθυμούν.

Με τους τρόπους αυτούς, διασφαλίζουμε σε ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις την απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, αίροντας οποιοδήποτε ενδεχόμενο εμπόδιο είτε λόγω πολυπλοκότητας των απαιτούμενων διαδικασιών είτε λόγω υπέρμετρου κόστους.

  • Με δεδομένη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και τα μειωμένα εισοδήματα του μέσου καταναλωτή, πώς επιχειρείτε να απευθυνθείτε στο μέσο Έλληνα ;

Η τρέχουσα συγκυρία, καθώς και τα διαρκώς μειούμενα εισοδήματα αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους λόγους που ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Νομικής Προστασίας είναι πιο απαραίτητο από ποτέ. Παρακολουθούμε τις νέες διαμορφούμενες ανάγκες των καταναλωτών και να τους υποστηρίζουμε ενεργά με καινοτόμα προϊόντα και άριστης ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες. Με ένα εκτεταμένο δίκτυο έμπειρων και καταρτισμένων συνεργατών, τους ενημερώνουμε σωστά και έγκυρα πάντα με γνώμονα το συμφέρον τους και την καλύτερη δυνατή αναλογία ποιότητας – τιμής. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, γεγονός που αποτυπώνεται άλλωστε στη μεγάλη διατηρησιμότητα που παρουσιάζουν τα συμβόλαιά μας.

Τους παρέχουμε, λοιπόν, λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους με προσιτό κόστος και τους βοηθούμε να κατανοήσουν την προστιθέμενη αξία και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την ασφάλιση Νομικής Προστασίας, έχοντας τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το δίκιο τους ανεμπόδιστα και χωρίς δεύτερες σκέψεις.

  • Εσείς ως D.A.S. Hellas με ποιο τρόπο απευθύνεστε στους πελάτες σας; Πώς πουλάτε και πώς βρίσκετε νέους πελάτες;

Το κυριότερο κανάλι διανομής είναι το πανελλήνιο δίκτυο των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μας. Γι’ αυτό, άλλωστε, επενδύουμε σημαντικά σε αυτό και συνεχώς επιδιώκουμε τη διεύρυνσή του. Παρέχουμε στους συνεργάτες μας όλα τα απαιτούμενα εργαλεία – εφαρμογές προκειμένου να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους εργασίες γρήγορα και με ευκολία και, παράλληλα, επενδύουμε στη διαρκή τους εκπαίδευση. Επιδίωξη μας είναι να τους παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια ώστε να διαγνώσουν τις ανάγκες του κάθε καταναλωτή, να του προτείνουν την καλύτερη λύση, αλλά και να τον ενημερώσουν με συνέπεια για το προϊόν που πρόκειται να αγοράσει. Πρωταρχικός στόχος τόσο δικός μας, όσο και των συνεργατών μας, είναι η ικανοποίηση του πελάτη και λειτουργούμε αποσκοπώντας την άριστη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του.

Ένα δεύτερο κανάλι διανομής, στο οποίο επενδύουμε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, είναι οι συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς. Μέσω των συνεργασιών αυτών, τα προϊόντα της Νομικής Προστασίας συνδέονται και συνοδεύουν κατάλληλα τα ασφαλιστικά προϊόντα των άλλων εταιρειών. Οι συνεργασίες αυτές είναι αμοιβαία επωφελείς, αφού, χάρη στην τεχνογνωσία και την εξειδίκευση που διαθέτουμε, έχουν σαν αποτέλεσμα ένα υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και κατά συνέπεια, ιδιαίτερα ικανοποιημένους πελάτες. Αποτελούν, λοιπόν, στρατηγική μας επιλογή, καθώς, με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές απολαμβάνουν ολοκληρωμένα προϊόντα που προκύπτουν από τις συνεργασίες αυτές πάντα με γνώμονα το συμφέρον του ασφαλισμένου.

  • Πιστεύετε ότι οι ασφαλιστικές μπορούν να ανταποκριθούν στη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη;

Η τεχνολογική εξέλιξη αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας σήμερα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες όχι μόνο ανταποκρίνονται στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, αλλά τα αξιοποιούν προς όφελός τους σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εναλλακτικά κανάλια προβολής και προώθησης που σταδιακά έχουν μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό. Εξελιγμένα μηχανογραφικά συστήματα διευκολύνουν σημαντικά τις καθημερινές εργασίες, τις καθιστούν ταχύτερες και μειώνουν αισθητά τον κίνδυνο του ανθρώπινου λάθους. Επίσης, οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, αλλά και τη χρήση νέων τρόπων τιμολόγησης. Ήδη, έχουν κάνει την εμφάνισή τους καινοτόμα προγράμματα και συγκεκριμένα στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων, όπως λύσεις τηλεματικής συνδεδεμένες με τον υπολογισμό του ασφαλίστρου.

Η ασφαλιστική βιομηχανία έχει ήδη αρχίσει να ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες και να προσφέρει λύσεις στους νεοαναδυόμενους κινδύνους που πηγάζουν από αυτές. Από τη μία πλευρά, οι κυβερνοεπιθέσεις και η προστασία προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα σήμερα με την ολοένα και αυξανόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων κινδύνων κι από την άλλη το internet of things, η ανάλυση μαζικών δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν τις σημαντικότερες τάσεις τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

  • O ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί ευκαιρία καριέρας για νέους, καταρτισμένους και ικανούς;

Ο ασφαλιστικός κλάδος απασχολεί περίπου 25.000 εργαζόμενους πολλών ειδικοτήτων και, ακόμα και στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς εργασίας, εξακολουθεί να δίνει ευκαιρίες για σταδιοδρομία και επαγγελματική ανέλιξη. Ιδιαίτερα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, που διέπει πλέον την ασφαλιστική αγορά, οι ανάγκες για εργαζομένους εξειδικευμένους, καταρτισμένους και ικανούς πολλαπλασιάζονται.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες, στο σύνολό τους, αποτελούν ιδανικό εργοδότη, καθώς παρέχουν ένα σύγχρονο περιβάλλον με άριστες συνθήκες εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης και ιδιαίτερα επωφελή πακέτα αποδοχών και πρόσθετων παροχών. Επενδύουν σημαντικά στη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση τόσο των στελεχών τους, όσο και των συνεργατών τους. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, η ασφαλιστική αγορά διαθέτει επίσημο εκπαιδευτικό φορέα ασφαλιστικών σπουδών που λειτουργεί από το 1987 και στόχο έχει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των στελεχών και των διαμεσολαβητών.

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα