Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018,

Η πρώτη έκθεση συμπερασμάτων των εκθέσεων Φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών από την Prudential

Το 2016 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια από τις σημαντικότερες χρονιές στην ιστορία της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και κατά συνέπεια της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Έτος ορόσημο για τις ασφαλιστικές εταιρείες, δεδομένου ότι το νέο πλαίσιο «Φερεγγυότητα ΙΙ» βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2016.

Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες (εκτός από εκείνες που εξαιρούνται για συγκεκριμένους λόγους), βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα νέο, πολύπλοκο και απαιτητικό εποπτικό πλαίσιο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναγκάστηκαν να αναπτύξουν νέες δομές ή να βελτιώσουν τις υπάρχουσες.

Η στελέχωση των κύριων λειτουργιών των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως η διαχείριση κινδύνων, η αναλογιστική λειτουργία, ο εσωτερικός έλεγχος και η κανονιστική συμμόρφωση, με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και η αγορά ή η δημιουργία υπολογιστικών προγραμμάτων, αύξησαν σημαντικά το λειτουργικό κόστος των εταιρειών και κυρίως των εταιρειών με μικρό κύκλο παραγωγής.

Το νέο εποπτικό πλαίσιο έχει ως στόχο:

  • την προστασία των ασφαλισμένων,
  • τη χρηματοοικονομική σταθερότητα,
  • τη διαφάνεια και την πλήρη ενημέρωση,

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και όλες οι εθνικές εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής εποπτικής αρχής, απαιτούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες την υποβολή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με την Φερεγγυότητα των εταιρειών. Έτσι, την 22η Μαΐου 2017 όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες (εκτός από τους ομίλους εταιρειών), δημοσίευσαν τα πρώτα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία (προς την εποπτική αρχή). Επίσης, την ίδια ημέρα αναρτήθηκαν στον δικτυακό τόπο της κάθε εταιρείας οι πρώτες Εκθέσεις Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR).

Η ανάρτηση αυτή αποτελεί την πρώτη ενημέρωση για τους ασφαλισμένους, τους υποψήφιους προς ασφάλιση αλλά και μια πιο γενική ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στην ασφαλιστική αγορά. Με βάση τις πρώτες αυτές δημοσιεύσεις, η Prudential έχει δημιουργήσει την παρούσα έκθεση, με στόχο τόσο την ενημέρωση των στελεχών της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, όσο και άλλων ενδιαφερόμενων (ασφαλισμένοι, υποψήφιοι προς ασφάλιση, επενδυτές, υποψήφιοι επενδυτές). Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα φερεγγυότητας της «μέσης» ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας. Η «μέση» ελληνική ασφαλιστική εταιρεία δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τον αριθμητικό μέσο όρο για κάθε ένα οικονομικό μέγεθος που εμφανίζεται στην έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών. Η Σελίδα 6 ανάλυση γίνεται με βάση τον κλάδο δραστηριοποίησης των ασφαλιστικών εταιριών. Συνεπώς, γίνεται μνεία για τις ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής (Life), τις ασφαλιστικές εταιρείες Γενικών Ασφαλίσεων (Non – Life), καθώς και τις Μικτές εταιρείες (Composite).

Πιο συγκεκριμένα για τις ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής στο δείγμα μας έχουμε συμπεριλάβει όσες εταιρείες έχουν μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στο τέλος της χρήσης του 2016 άνω του ενός εκατομμυρίου Ευρώ. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες γενικών ασφαλίσεων στο δείγμα μας έχουμε συμπεριλάβει όσες εταιρείες έχουν μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στο τέλος της χρήσης του 2016 άνω των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ. Για τις Μικτές ασφαλιστικές εταιρείες (Composite) στο δείγμα μας έχουμε συμπεριλάβει όσες εταιρείες έχουν μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στο τέλος της χρήσης του 2016 άνω των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο δείγμα μας αποτελούν πάνω από το 95% της παραγωγής ασφαλίστρων για το 2016. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που έχουν αναλυθεί, το 27% αφορά ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Ζωής, το 35% που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων και το 38% Μικτές ασφαλιστικές εταιρείες.

Η ανάλυσή περιλαμβάνει πληροφορίες που προέρχονται αποκλειστικά από τις εκθέσεις φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης κατά την 31/12/2016.

Διαβάστε την πολυσέλιδη ανάλυση της Prudential η οποία αποτελεί την πρώτη έκθεση συμπερασμάτων των εκθέσεων Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Ασφαλιστική αγορά.

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα