Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019,

Αυτές είναι οι νέες κατηγορίες των διαμεσολαβούντων στην Ασφάλιση

Nέα κατηγοριοποίηση στις βαθμίδες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών επιφέρει το σχέδιο νόμου για την IDD το οποίο αναρτήθηκε εχθές στο opengov.

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν έδρα στην Ελλάδα και υπόκεινται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του παρόντος, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
1. Ασφαλιστικοί Πράκτορες,

2. Συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων και
3. Μεσίτες Ασφαλίσεων.

Άρθρο 47 – Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που, την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επιμελητήρια σε περισσότερες από μία κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, για τις οποίες υπάρχει το ασυμβίβαστο των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του παρόντος, υποχρεούνται μέχρι 15.9.2018 να δηλώσουν προς το αρμόδιο Επιμελητήριο την κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εκ των περ. α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος, στην οποία επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, τα αρμόδια Επιμελητήρια έχουν καθήκον να προβούν μέχρι την 1.10.2018 στα ακόλουθα:
α) να διαγράψουν από το Ειδικό Μητρώο τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που δεν συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση της παρ. 1, από όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, και
β) να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά, άνευ άλλης διατυπώσεως σε μια κατηγορία, αυτήν του ασφαλιστικού πράκτορα, τις κατηγορίες του ασφαλιστικού συμβούλου και του ασφαλιστικού πράκτορα του ν. 1569/85 και του π.δ. 190/2006 και να επικαιροποιήσουν κατάλληλα τα προς δημοσίευση στοιχεία του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης.
3. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 περ. β’, όσοι ενεγράφησαν στην κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου του ν. 1569/85 και του π.δ. 190/2006 μετά την 1.1.2017 και παραμένουν εγγεγραμμένοι στην κατηγορία αυτήν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, μεταφέρονται μηχανογραφικά, άνευ άλλης διατυπώσεως από τα αρμόδια Επιμελητήρια, στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα μόνον αφού συμπληρώσουν 2 έτη από την εγγραφή τους στα Μητρώα των Επιμελητηρίων ή και το Ειδικό Μητρώο.
4. Με την επιφύλαξη της περ. α’ της παρ. 2 και της παρ. 3, από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
α) οι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επιμελητήρια στις κατηγορίες του Ασφαλιστικού Πράκτορα και του Ασφαλιστικού Συμβούλου του ν. 1569/85 και του π.δ. 190/2006 συγχωνεύονται αυτοδικαίως σε μία κατηγορία, και ονομάζονται στο εξής «Ασφαλιστικοί πράκτορες» της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος,
β) οι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επιμελητήρια στην κατηγορία «συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων» του ν. 1569/85 και του π.δ. 190/2006, ονομάζονται στο εξής «συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων» της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος και
γ) οι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επιμελητήρια στην κατηγορία «Μεσίτες Ασφαλίσεων» του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006 ονομάζονται στο εξής «Μεσίτες (αντ)ασφαλίσεων» της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Black Friday στην ασφαλιστική συνείδηση

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα