Τρίτη 23 Απριλίου 2019,

Τί είναι η διαχείριση ασφαλιστικών κινδύνων

Η διαχείριση κινδύνων αποτελεί πλέον σύγχρονη προσέγγιση για τη διασφάλιση της επιβίωσης μιας επιχείρησης η δραστηριότητας.

Εχοντας πλέον εξελιχθεί απο τις μεμονωμένες προσπαθειες «πρόληψης ζημιών» του (οχι πολύ μακρινού) παρελθόντος σε ενα περίπλοκο φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίες αγκαλιάζουν και εμπλεκουν το σύνολο των δραστηριοτήτων, των εσωγενών και εξωγενών παραγόντων και των ενεργειών που προηγούνται, αλλα και έπονται απο την επέλευση κάποιας κατάστασης, αποτελεί απαραίτητο εργαλείο, που επηρεάζει και αφορά άμεσα την εύρυθμη λειτουργία και αποδοτικότητα των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί οτι ιστορικά υπάρχει μία άτυπη αναφορά σε εποχές διαχείρισης κινδύνων. Κατα την πρώτη/αρχική εποχή, η διαχείριση αφορούσε ουσιαστικά μόνο στους μή επιχειρηματικου΄ς κινδύνους (οπως φωτιά, καταστροφές, security) και η αντιμετώπιση ήταν κυρίως αμυντική, εστιαζόμενη σε παραδοσιακούς τρόπους μεταφοράς του κινδύνου (οπως πχ. η ασφάλιση)

Στη δεύτερη εποχή η προσέγγιση επεκτείνεται και σε άλλα επίπεδα, η πρόληψη αποκτά βαρύνουσα σημασία, η διαχείριση κινδύνων αρχίζει να λαμβάνεται υπόψη στις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης. Εν μέρει αυτή η εξέλιξη οδηγείται και απο τις ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες ξεκινούν να απαιτούν χειροπιαστά και συγκεκριμένα βήματα πρόληψης των κινδύνων αλλα και απο Αρχές (οπως πχ. η Ευρωπαϊκή Ένωση) οι οποίες αρχίζουν να θεωρούν τη Διαχείριση ως απαραίτητο στοιχείο του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στη τρίτη εποχή, στην οποία ουσιαστικά βρίσκεται (η πρέπει να βρίσκεται) η αγορά σήμερα, τα μέτρα ανάλυσης και πρόληψης λαμβάνουν πιο επιστημονικό και τεχνοκρατικό χαρακτήρα και η ανάλυση κινδύνων επεκτείνεται ωστε να αφορά και καθαρά επιχειρηματικούς κινδύνους. Ο παράγοντας «κοινωνία» ερχεται στο προσκήνιο και η διαφύλαξη της εταιρικής εικόνας της εταιρίας αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα. Πλέον, η ύπαρξη και ενσωμάτωση στη λειτουργία μιας επιχείρησης ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης αποτελεί απαραίτητη προϋποθεση και λαμβάνεται σοβαρά υποψη κατα την αναλυση μιας επιχείρησης απο διεθνείς χρηματοοικονομικούς κύκλους και επενδυτές.

Το βασικό σκεπτικό της όλης προσέγγισης συνοψίζεται σε μερικά απλά ερωτήματα.
1. Τί θα μπορούσε να συμβεί?
2. Πόσο πιθανό είναι να συμβεί?
3. Πώς θα μπορούσαμε να το προλάβουμε / αντιμετωπίσουμε?

Εϊναι δεδομένο οτι η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι μια αρκετά εκτενής λίστα ενδεχόμενων καταστάσεων. Είναι επίσης αυτονόητο οτι λόγω της δεδομένης έκτασης αυτής της λίστας και για να είναι πρακτική η αντιμετώπιση τους, θα πρέπει να τεθούν προτεραιότητες, να εξεταστούν όλες οι δυνατές επιλογές, να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις με βάση επιχειρησιακά αλλα και χρηματοοικονομικά κριτήρια.

Πρωταρχικό για τη σωστή προσέγγιση του όλου θέματος είναι να υπάρχει σφαιρική επίγνωση (με την ευρεία έννοια του όρου) του κινδύνου. Οι φάσεις κατα χρονική σειρά, είναι:
1. Προσδιορισμός των κινδύνων.
2. Καθορισμός Προτεραιοτήτων
3. Μέτρα πρόληψης / ελαχιστοποίησης / αντιμετώπισης
4. Σχεδιασμός μέτρων διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας. (ιδιαίτερα σε περίπτωση που συμβούν τα «χείριστα σενάρια»).

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα