Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019,

Eδραίωσε τη θέση της στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά η Groupama Ασφαλιστική

Το 2015, η Groupama Ασφαλιστική εδραίωσε τη θέση της ως μια από τις σταθερές αξίες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και ως μια επιχείρηση που συνεισφέρει σημαντικά στην κοινωνικοοικονομική ζωή της χώρας.

Σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, κατόρθωσε να διατηρήσει ή και να βελτιώσει πολλά από τα μεγέθη της.

Αξιοπιστία, καινοτομία και υπευθυνότητα είναι μερικές από τις λέξεις που χαρακτηρίζουν την εταιρία, η οποία θα συνεχίσει τη θετική πορεία της υπό την καθοδήγηση του νέου της Γενικού Διευθυντή, κ. Χρήστου Κάτσιου.

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Με κύκλο εργασιών ύψους 138.239 εκ., εκ των οποίων 53,6 στον κλάδο Ζωής και Υγείας και 84,6 εκ. στις γενικές ασφαλίσεις, η εταιρία διατήρησε τη θέση της στην αγορά, ενώ κατόρθωσε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στις γενικές ασφαλίσεις, επιτυγχάνοντας βελτίωση των επιδόσεών της σε καίριους κλάδους.

Στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο Αυτοκινήτου, η εταιρία διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο της, αυξάνοντας το στόλο της κατά 1,6%, καθώς και το μερίδιο αγοράς της, το οποίο διαμορφώνεται στο 5%, έναντι 4,7% το 2014. Γενικότερα, με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, η Groupama Ασφαλιστική επέδειξε καλύτερες αντοχές στις δυσκολίες από την υπόλοιπη αγορά, η οποία κατέγραψε μείωση -13,7% των ασφαλίστρων στην Αστική Ευθύνη, έναντι -10,6% για την εταιρία. Σε ό,τι αφορά τις πρόσθετες καλύψεις του κλάδου Αυτοκινήτου, η Groupama Ασφαλιστική κατέγραψε αύξηση 1,8%, ενώ η υπόλοιπη αγορά σημείωσε μείωση -8,2% κατά μέσο όρο.

Στον κλάδο Πυρός, αυξήθηκε επίσης ελαφρά το μερίδιο αγοράς της εταιρίας (6,5% από 6,2% το 2014) ενώ σημειώθηκε ταυτόχρονα αύξηση των ασφαλίστρων +4,3%, έναντι -1,1% κατά μέσο όρο για την αγορά, με βάση τα στοιχεία της ΕΑΕΕ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα παραγωγή Ζωής και Υγείας, η οποία ανήλθε στα 14,4 εκατ. ευρώ, παρά τη δυσμενή επίδραση των Capital controls, ειδικά στον τομέα των επενδυτικών/ αποταμιευτικών προϊόντων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η παραγωγή Unit Linked είχε ξεκινήσει πολύ δυναμικά κατά το πρώτο εξάμηνο, καθώς ανήλθε σε 11,7 εκ

Στις ασφαλίσεις Υγείας, η εταιρία πέτυχε ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της κατά +8%, έχοντας εμπλουτίσει τη γκάμα προϊόντων της με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές λύσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι θετικό πρόσημο καταγράφει η εταιρία τόσο στα ατομικά συμβόλαια (+8,1%), όσο και στα ομαδικά (+23,5%).

Σημαντική παράμετρο στην συνολική λειτουργία της εταιρίας αποτελεί η συνετή διαχείριση κινδύνων που αποτυπώνεται στο δείκτη ζημιών και εξόδων, ο οποίος κυμάνθηκε και το 2015 σε εξαιρετικά επίπεδα, της τάξης του 82% (combined ratio) στις γενικές ασφαλίσεις.

Παράλληλα, κατά το έτος 2015, η Groupama Ασφαλιστική ενίσχυσε το πελατοκεντρικό χαρακτήρα της, αναδιοργανώνοντας τις εσωτερικές διαδικασίες και εκσυγχρονίζοντας περαιτέρω τα συστήματα μέσω των οποίων εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι της, είτε απευθείας (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, διαδικτυακός Χώρος Πελατών ) – είτε μέσω των πρακτόρων και ασφαλιστικών συμβούλων με τους οποίους συνεργάζεται (Πλατφόρμα Cheetah).

Με 230.000 πελάτες, 292.000 ενεργά συμβόλαια, 950 συνεργαζόμενους Πράκτορες και Μεσίτες, 270 Ασφαλιστικούς Συμβούλους, καταβληθείσες αποζημιώσεις ύψους 98 εκ. για το 2015, η Groupama Ασφαλιστική, η οποία απασχολεί 320 άτομα και καταβάλλει εισφορές ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, δεν διαθέτει μόνο σημαντικό εκτόπισμα στο εγχώριο ασφαλιστικό στερέωμα, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοοικονομική ζωή της χώρας.

Επιπροσθέτως, η εταιρία συνέχισε να αναπτύσσει ενέργειες ΕΚΕ, στηρίζοντας τα Παιδικά Χωρία SOS για όγδοη συνεχή χρονιά, αλλά και χρηματοδοτώντας μια μεγάλη καμπάνια εθελοντικής αιμοδοσίας που συνέβαλε σημαντικά στην κάλυψη καίριας ανάγκης για την Υγεία.

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί μέσω δελτίου Τύπου στις 23 Φεβρουαρίου 2016, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Groupama SA, καθήκοντα Γενικού Διευθυντή αναλαμβάνει από τις αρχές Απριλίου ο κ. Χρήστος Κάτσιος, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον κ. Bertrand Woirhaye, στον οποίον ο Όμιλος Groupama ανέθεσε τη γενική διεύθυνση της ουγγρικής θυγατρικής του.

«Η αλλαγή αυτή», όπως διευκρινίζει ο κ. Bertrand Woirhaye, «εντάσσεται στην πάγια πρακτική του Ομίλου Groupama, ο οποίος αναθέτει συνήθως σε στελέχη από τη μητρική εταιρία στη Γαλλία τη διοίκηση των θυγατρικών του κατά την περίοδο προσαρμογής τους στα αυστηρά πρότυπά του. Με την ολοκλήρωση, όμως, της «σύγκλισης» αυτής, η Γενική Διεύθυνση ανατίθεται σε στέλεχος της χώρας όπου δραστηριοποιείται η κάθε θυγατρική, εφόσον φυσικά πληροί τα πολύ απαιτητικά κριτήρια του Ομίλου».

Η επιλογή του κ. Κάτσιου είναι συνέπεια τόσο της πολυετούς εμπειρίας του στον ασφαλιστικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό, όσο και των πολύ θετικών αποτελεσμάτων που έχει επιτύχει ως επικεφαλής της Εμπορικής Διεύθυνσης της Groupama Ασφαλιστικής.

Ο κ. Κάτσιος θα αναλάβει τα καθήκοντά του από τις αρχές Απριλίου, με τον κ. Laurent Thuillier να διατελεί Βοηθός Γενικός Διευθυντής, αρμόδιος μεταξύ άλλων για την Οργάνωση και Διαδικασίες, που είχαν τεθεί προσωρινά υπό την ευθύνη του κ. Κάτσιου.

ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ 2016

Υπό τη διεύθυνση του κ. Χ. Κάτσιου και με τα γερά θεμέλια που τέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η Groupama Ασφαλιστική στρέφεται προς το μέλλον με σιγουριά και αισιοδοξία. Το όραμά της είναι, στηριζόμενη στις ψηφιακές εξελίξεις, να καταστεί μια ακόμα πιο φιλική προς τον πελάτη και το συνεργάτη εταιρία, με εύκολες και απλές διαδικασίες, παραμένοντας πολυπροϊοντική και πολυκαναλική.

Στόχος της είναι να ενισχύσει τη θέση της και να διατηρήσει την κερδοφορία της μέσω της συνετής διαχείρισης, αλλά και καινοτόμων προγραμμάτων και λύσεων, προς όφελος των πελατών της.

Χωρίς να παραμελεί τους άλλους κλάδους ασφάλισης (μεταφορές, σκάφη) που όμως εξαρτώνται περισσότερο από μακροοικονομικά μεγέθη, η εταιρία θα συνεχίσει να αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιό της στους κλάδους Αυτοκινήτου και Πυρός, αλλά και στις ατομικές ασφαλίσεις Υγείας.
Προς τη κατεύθυνση αυτή, θα προχωρήσει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και πόρων της μέσω της προσαρμογής στα δεδομένα της των μεγάλων projects του Ομίλου.

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Τελευταία άρθρα

10/07/2019

Ταξίδι – επιβράβευση στο Βιετνάμ για τους αποκλειστικούς συνεργάτες της Groupama Ασφαλιστικής

26/06/2019

Ο οίκος Fitch αναβαθμίζει τον Όμιλο Groupama.

19/06/2019

Η Groupama Ασφαλιστική υπερήφανος χορηγός του ανερχόμενου αστεριού της ιστιοπλοΐας, Δημήτρη Μπήτρου.

13/06/2019

Τα safety boxes της Groupama Ασφαλιστικής «εξασφαλίζουν» ξέγνοιαστες βουτιές  

06/06/2019

H Groupama Ασφαλιστική βραβεύεται στα Corporate Superbrands Greece 2018-19

04/06/2019

Groupama Ambre 2019: Το νέο επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση από τη Groupama Ασφαλιστική

30/05/2019

Τρία σεμινάρια Οδικής Ασφάλειας από την Groupama Ασφαλιστική και το Ι.Ο.ΑΣ. στο Ηράκλειο Κρήτης

09/05/2019

Η Groupama Ασφαλιστική στο Top-10 των ελληνικών – “Best Workplaces 2019”

18/04/2019

Η Groupama Ασφαλιστική λανσάρει την πλατφόρμα «Group Clients Portal»

11/04/2019

Η Groupama Ασφαλιστική στηρίζει και φέτος τον μουσικό θεσμό «Diplomats in Concert»

12/03/2019

Νέοι ενημερωτικοί οδηγοί από την Groupama Ασφαλιστική σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

05/03/2019

Groupama Ασφαλιστική: Πρώτη εταιρεία που εγγυάται αποζημίωση 5.000 ευρώ μέσα σε επτά ημέρες

31/01/2019

Groupama Ασφαλιστική: Στην Αιδηψό η ετήσια ενημερωτική συνάντηση με το Δίκτυο Exclusive

22/01/2019

Η Groupama Ασφαλιστική για 3η συνεχή χρονιά υπερήφανος χορηγός του «χρυσού» Δημήτρη Παπαδημητρίου

17/01/2019

Η Groupama Ασφαλιστική ένας από τους χορηγούς της εκδήλωσης του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου προς τιμήν του Πιερ Μοσκοβισί

18/12/2018

Η Groupama Ασφαλιστική κοντά στα Παιδικά Χωριά SOS και αυτά τα Χριστούγεννα

28/11/2018

“Group Mέριμνα” και “Brokerone” ενώνουν τις δυνάμεις τους.

05/11/2018

Η Groupama Ασφαλιστική εκπαιδεύει τη νέα γενιά οδηγών

25/10/2018

«Αέρας» Ολυμπιάδας στα γραφεία της Groupama Ασφαλιστικής

08/10/2018

Ο Laurent Thuillier, νέος πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

17/09/2018

«Χωρίς “ίσως”, “μπορεί”, “ki ama”» … η Groupama Ασφαλιστική είναι εδώ για να καλύψει κάθε ανάγκη ασφαλισμένου

13/09/2018

Η Groupama Ασφαλιστική έμπρακτα «δίπλα» στη Γυναίκα!

10/09/2018

Groupama Ασφαλιστική: Ταξίδι επιβράβευσης στο ιστορικό Βιετνάμ για τους συνεργάτες της

04/09/2018

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το α’ εξάμηνο του 2018 για τον Όμιλο Groupama

02/08/2018

Σημαντική αύξηση κερδών το 2017 για την Groupama Ασφαλιστική

20/07/2018

Μια βραδιά αφιερωμένη στους Συνεργάτες της Groupama Ασφαλιστικής

12/07/2018

Groupama Ασφαλιστική: Υπερήφανη για την τρίτη παγκόσμια πρωτιά του ιστιοπλόου Δημήτρη Παπαδημητρίου

09/07/2018

Ταξίδι-επιβράβευση στο Μαρόκο του Δικτύου Αποκλειστικής Συνεργασίας της Groupama Ασφαλιστικής

29/06/2018

Η Groupama Ασφαλιστική υποστηρίζει έμπρακτα τον παρααθλητή Θανάση Σύρμα

14/06/2018

Groupama Ασφαλιστική: 90 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας στην Ελλάδα

06/06/2018

Groupama Ασφαλιστική: Πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που διαθέτει δωρεάν σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους πολίτες

14/05/2018

Groupama Ασφαλιστική: Τα safety boxes αυξάνονται στις παραλίες!

08/05/2018

Groupama Ασφαλιστική: Κοινωνική δράση οδικής ασφάλειας στα Παιδικά Χωριά SOS

26/04/2018

Η Groupama Ασφαλιστική με 3 νέα σύγχρονα προγράμματα Υγείας

13/04/2018

ΒΙΝΤΕΟ: Σε 90 sec τα 90 έτη Groupama

02/04/2018

Πρωτοπορεί η Groupama Ασφαλιστική, παρουσιάζοντας το «Groupama Pass»

30/03/2018

Groupama Ασφαλιστική: Αυξημένες οι καταβληθείσες αποζημιώσεις το 2017

16/03/2018

Groupama Ασφαλιστική: Χορηγός της συναυλίας «Diplomats in concert»

26/02/2018

Groupama Ασφαλιστική: 10 χρόνια σταθερά κοντά στα Παιδικά Χωριά SOS

20/02/2018

Χρυσό βραβείο για την Groupama Ασφαλιστική στα Hellenic Responsible Business Awards 2018

05/02/2018

Groupama Ασφαλιστική: Και το 2018 δίπλα στον παγκόσμιο πρωταθλητή Δημήτρη Παπαδημητρίου

29/01/2018

Η Groupama Ασφαλιστική στηρίζει έμπρακτα το έργο του Συλλόγου «Αγάπη για Ζωή»

20/12/2017

Η Groupama Ασφαλιστική και ο Γιώργος Σιγάλας κοντά στους φοιτητές

18/12/2017

Η Groupama Ασφαλιστική για ένατη χρονιά κοντά στα Παιδικά Χωριά SOS

07/12/2017

Groupama Ασφαλιστική: Καινοτόμες λύσεις στις Πιστοποιήσεις των συνεργατών της

07/12/2017

10 καινοτόμες ιδέες για τον κλάδο της Ασφάλισης στο HackInnow 2017, από την Groupama Ασφαλιστική και το Corallia

01/12/2017

Groupama: Ξεκινάει σήμερα η διήμερη εκδήλωση HackInnow 2017

20/11/2017

Στην πρώτη θέση η εφαρμογή Groupama NOW στο φετινό Groupama International Innovation Challenge

14/11/2017

Groupama Ασφαλιστική: Εμπλουτίζεται η εφαρμογή Groupama NOW με δυο νέες λειτουργίες

07/11/2017

To HackInnow 2017 επιστρέφει 1-2 Δεκεμβρίου. Δηλώστε συμμετοχή!

18/10/2017

Groupama Ασφαλιστική: «Τι ωραία να νιώθεις σιγουριά στη ζωή, χωρίς ίσως, μπορεί κι ama»

16/10/2017

Groupama Ασφαλιστική: «Make More Money» για το Δίκτυο μη αποκλειστικής συνεργασίας

09/10/2017

Σταθερά δίπλα στα Παιδικά Χωριά SOS η Groupama Ασφαλιστική

05/10/2017

Groupama Ασφαλιστική: Συνεχίζει τις δράσεις ΕΚΕ για την ασφαλή οδήγηση

25/09/2017

Groupama Ασφαλιστική: Ο 2ος διαγωνισμός HackInnow επιστρέφει το Δεκέμβριο

21/09/2017

Πολλαπλές διακρίσεις για την εφαρμογή Groupama NOW στα Mobile Excellence Awards 2017

18/09/2017

Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης από την GROUPAMA Ασφαλιστική

14/09/2017

Προγράμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης Sante Principe από την Groupama Ασφαλιστική

13/09/2017

Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο για τον ιστιοπλόο Δημήτρη Παπαδημητρίου

11/09/2017

Ταξίδι στην Αργεντινή για τους Συνεργάτες της Groupama Ασφαλιστική

11/09/2017

Απάντησε στο Quiz ειδικών γνώσεων και κέρδισε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για την οδική ασφάλεια και την πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων από την GROUPAMA Ασφαλιστική

07/09/2017

Προγράμματα ασφάλισης κατοικίας «Cocoon» από την Groupama Ασφαλιστική

31/08/2017

Προγράμματα ασφάλισης «Mare» από την GROUPAMA Ασφαλιστική

20/07/2017

Σταθερά σε πορεία κερδοφορίας η Groupama Ασφαλιστική

14/07/2017

Προγράμματα υγείας «Sante» από την GROUPAMA Ασφαλιστική

04/07/2017

Συνεχίζεται η δράση ΕΚΕ της Groupama Ασφαλιστικής με θέμα την ασφαλή οδήγηση

01/06/2017

Η Groupama “Σίγουρα δίπλα σας” και στην παραλία

15/05/2017

«Στον αέρα» νέα διαφημιστική εκστρατεία από τη Groupama Ασφαλιστική

04/05/2017

Διαγωνισμός με έπαθλο εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης από την Groupama Ασφαλιστική

20/04/2017

Στρατηγική συνεργασία Groupama Ασφαλιστική και Mondial Assistance

13/04/2017

Η Groupama Ασφαλιστική, σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. δίνουν την ευκαιρία σε 60 τυχερούς μέσα στη χρονιά να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία οδικής προσομοίωσης!

17/03/2017

‘’Diplomats in Concert’’ Μια διπλωματική, φιλανθρωπική συναυλία, με την υποστήριξη της Groupama Ασφαλιστική

13/02/2017

Η Groupama Ασφαλιστική συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση

01/02/2017

H Groupama Ασφαλιστική παραμένει, σίγουρα δίπλα στα Παιδικά Χωριά SOS

19/01/2017

H GROUPAMA παρουσιάζει το Santé Sélection

12/01/2017

Groupama : Στόχος της η συνεχής απλοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών

27/10/2016

Groupama Ασφαλιστική: Σχεδίασε τις εφαρμογές και τα προϊόντα του μέλλοντος για τον κλάδο της Ασφάλισης στο HackInnow

20/10/2016

GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Για 9η συνεχή χρονιά στηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS και χαρίζει αγάπη και αισιοδοξία!

18/10/2016

Groupama HackInnow: δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό ανοικτής καινοτομίας στον τομέα της Ασφάλισης

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Αλέξης Κώτσαλος

Chernobyl insurance...

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα