Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019,

ALLIANZ: Νέα προνόμια ασφάλισης my health.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης των προϊoντικών  λύσεων της ALLIANZ και με σκοπό την ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της, η εταιρεία προχωρησε στην προσθήκη δύο νέων δυνατοτήτων στα προγράμματα My Health οι οποίες προσφέρουν περισσότερη ευελιξία σε νέους και υφιστάμενους πελάτες.

Πιο συγκεκριμένα, από 02/04/2018 θα προσφέρεται:

Δυνατότητα μελλοντικής μείωσης του ποσού απαλλαγής, χωρίς επανεκτίμηση της κατάστασης της υγείας του πελάτη.

Με την προσθήκη ειδικού επασφαλίστρου, παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη που σήμερα επιλέγει κάποια απαλλαγή στο πρόγραμμά του, να βελτιώσει την ασφάλισή του μειώνοντας το ποσό της απαλλαγής, χωρίς να απαιτείται η επανεκτίμηση της υγείας του.

Η επιλογή αυτή θα μπορεί να εφαρμοστεί και για τους υφιστάμενους πελάτες που διαθέτουν πρόγραμμα My Health μετά από την κατάλληλη εκτίμηση κινδύνου.

Η επιλογή αυτή προσφέρεται με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Ο πελάτης από την έναρξη της ασφάλισης, καταβάλλει επασφάλιστρο 5% για τη μείωση κατά ένα επίπεδο απαλλαγής ή 9% για τη μείωση κατά δύο επίπεδα.
 • Η μείωση της απαλλαγής μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών ετών από την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή της επαναφοράς του συμβολαίου σε ισχύ ή της προσθήκης της δυνατότητας αυτής, με κατάλληλο αίτημα του πελάτη.
 • Η ενεργοποίηση μπορεί να υλοποιηθεί μέχρι την ασφαλιστική ηλικία των 65 ετών του ασφαλισμένου. Άρα, ανώτατη ηλικία που μπορεί να προσφερθεί τη δυνατότητα αυτή είναι το 62ο έτος.
 • ενεργοποίηση μπορεί να γίνει μόνο στην ετήσια επέτειο του συμβολαίου.
 • Έχει εφαρμογή για μία μόνο φορά και η χρέωση του επασφαλίστρου διακόπτεται μετά την επέτειο εκείνη.
 • Σημειώνεται ότι η δυνατότητα και η είσπραξη επασφαλίστρου αφορά σε όλους τους ασφαλισμένους ενός συμβολαίου (κυρίως ασφαλισμένους και εξαρτώμενα μέλη).

Δυνατότητα άρσης αναμονών υποψήφιου πελάτη, ήδη ασφαλισμένου με νοσοκομειακό πρόγραμμα.

Παρέχεται η δυνατότητα σε πελάτες που διαθέτουν πρόγραμμα υγείας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ τουλάχιστον ένα έτος, να ωφελούνται από την άρση των αναμονών 30 ημερών (ορισμός ασθένειας), 3 μηνών & 6 μηνών όπως αυτές περιγράφονται στον Οδηγό Ασφάλισης Υγείας My Health.

Προϋποθέσεις εφαρμογής άρσης αναμονών:

 • Με την υποβολή της Πρότασης Ασφάλισης, ο υποψήφιος πελάτης μας ενημερώνει για προηγούμενη ασφάλιση της υγείας του (εταιρία, τύπος & ύψος παροχών νοσοκομειακού, τυχόν ειδικοί όροι-εξαιρέσεις, διάρκεια ασφάλισης).
 • Η Πρόταση Ασφάλισης υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη & κατάλληλα υπογεγραμμένη ενώ παράλληλα διενεργείται προασφαλιστικός έλεγχος υγείας όπου αυτός απαιτείται. Δηλαδή, η εκτίμηση του κινδύνου πραγματοποιείται κανονικά.
 • Η περίοδος ασφάλισης του πελάτη στο προηγούμενο συμβόλαιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός έτους και να μην υπάρχει κενό διάστημα ασφάλισης.
 • Στον πελάτη προτείνεται πρόγραμμα ασφάλισης My Health, ανάλογων παροχών του προηγούμενου νοσοκομειακού του προγράμματος.
 • Η άρση των αναμονών δεν αναιρεί κανέναν από τους υπόλοιπους όρους του προγράμματος, όπως περί δηλώσεων υγείας, προϋπαρχουσών κοκ.
 • Η άρση δεν ισχύει μετά από ακύρωση συμβολαίου και επαναφοράς του σε ισχύ.
 • Η άρση αφορά μόνο δαπάνες δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα.
Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Τελευταία άρθρα

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Black Friday στην ασφαλιστική συνείδηση

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα