Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018,

Τα συμπεράσματα από την συμμετοχή του ΣΕΜΑ στο Workshop της Bipar για την Οδηγία IDD στις Βρυξέλες

Ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ κος Ι. Ξηρογιαννόπουλος, η  Γ. Γραμματέας κα Μ. Τσιλιμπάρη, ο κος Φ. Μυτιλιναίος επικεφαλής της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και η κα Π. Σαριδάκη δικηγόρος & εκπρόσωπος του ΣΕΜΑ για την επεξεργασία της κοινοτικής οδηγίας IDD, συμμετείχαν στο Workshop που διοργάνωσε η Bipar στις 23 & 24 Οκτωβρίου για την IDD.

Στις εργασίες συμμετείχαν ομάδες – εκπρόσωποι της διαμεσολάβησης από όλα τα κράτη μέλη της Biparκαθώς και εκπρόσωποι της Commission & της EIOPA.

Session 1

Στην εναρκτήρια ομιλία της η κα Natalie Berger Head of Insurance and pension Unit, European Commission αναφέρθηκε στους σκοπούς της οδηγίας επισημαίνοντας τα παρακάτω:

  • Στόχος της οδηγίας είναι περισσότερη διαφάνεια, καλύτερη πληροφόρηση& περισσότερη προστασία του τελικού καταναλωτή,
  • Αναφορικά με τους κανόνες προστασίας ανέφερε ότι θα πρέπει να ισχύουν ανάλογοι για όλους τους εμπλεκόμενους στην διαμεσολάβηση  “same activity  – same rules principle”:
  • Ανέλυσε διεξοδικά τους κανόνες που θα διέπουν την προώθηση προϊόντων Γενικών Ασφαλίσεων, Ασφαλίσεων Ζωής& Υγείας και Ασφαλιστικών Προϊόντων συνδεδεμένων με Επενδύσεις, οι οποίοι θα αφορούν όλα τα δίκτυα διανομής, συμπεριλαμβανομένων και τωναπευθείας πωλήσεων (directsales).
  • Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αρχή της αναλογικότητας: συγκεκριμένα τόνισε πως θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική μέριμνα ώστε οι μικρότεροι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων να προστατεύονται απέναντι σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού από τις μεγαλύτερές εταιρίες.
  • Επισημάνθηκε ότι από την οδηγία εξαιρούνται όσοιαπλά παρουσιάζουν ένα ασφαλιστικό προϊόν χωρίς όμως να προχωρούν στην προώθηση και/ή πώλησή του και η ευθύνη που απορρέει από την δραστηριότητα αυτήουσιαστικά ανήκει στην ασφαλιστική εταιρεία.

Η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας στα εθνικά δίκαια των χωρών μελών της ΕΕ είναι σε εξέλιξη , με μόνη εξαίρεση την Γερμάνια που έχει ήδη ενσωματώσει την οδηγία. Αναφορικά με την  επίλυση των ζητημάτων που θα προκύψουν κατά τις διαδικασίες εφαρμογής της νέας Οδηγίας, η κα Natalie Berger ανακοίνωσε την δημιουργία αντίστοιχων “Transposition IDD Workshops” που θα διοργανωθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και θα αφορούν τους Εθνικούς Επόπτες και Αρμόδιες Αρχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις τεχνολογικές εξελίξεις και στα fintech – insutech μια πραγματικότητα με ραγδαία εξέλιξη που θα απασχολήσει τον κλάδο μας αλλά παράλληλα, όπως τόνισε, θα δώσει ευκαιρίες που αφορούν σε εναλλακτικές μορφές ευέλικτης χρηματοδότησης, αλλά και ευκαιρίες μέσω νέων τομέων ασφάλισης π.χ. cyberriskinsurance.

Η δήλωσε εμφατικά ότι από εδώ και στο εξής η “Ευρώπη θα έρχεται πάντα πρώτη”, με αφορμή την επιτυχία της διμερούς συμφωνίαςμεταξύΕυρωπαϊκήςΈνωσης και Ηνωμένωνπολιτειώνσχετικά με τις αντασφαλίσεις.

Πολύ σημαντική ήταν επίσης η αναφορά της κα  Natalie Bergerστην νέα Νομοθετική Πρωτοβουλία της Commission για την δημιουργία ενός ενιαίου συνταξιοδοτικού προγράμματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Paneuropean Personal Pension Program (PEPP)

Ειδικότερα η πρωτοβουλία αυτή αφορά στην υλοποίηση μιας ιδέας που γεννήθηκε από την Commission,στα τέλη Ιουνίου 2017, προκειμένου να καλυφθεί μια ανάγκη που ανακύπτει από το γεγονός ότι η αγορά των αποταμιευτικών – συνταξιοδοτικών προγραμμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κινείται σε πολύ υποτονικά επίπεδα.

Η πρωτοβουλία αυτή αφορά στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού προγράμματος με κοινούς  κανόνες, ενιαία επενδυτική επιλογή, ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση του κεφαλαίου& επιπρόσθετα να δίνεται η δυνατότητα συνέχισης του προγράμματος σε ενδοκοινοτικές μετακινήσεις πολιτών.

Επιπλέον, με την πρωτοβουλία αυτή η Commissionπροσδοκά στην δημιουργία ενός ενιαίου προγράμματος με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα απευθύνεται στο σύνολο των κατοίκων της ΕΕ. Τόνισε ότι παρότι το προϊόν δεν θα είναι κρατικό, η λειτουργία του θα διέπεται από αυστηρούς κανόνες και εποπτεία ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η αποδοτικότητά του σε βάθος χρόνου.

Βάσει των παραπάνω κριτηρίων αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός από την  Commission  εν συνεχεία  θα γίνει ανοιχτή πρόσκληση σε διάφορους παρόχους, όπως τράπεζες, επενδυτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες για την υποστήριξη και διάθεσή του στην αγορά.

Τέλος τόνισε ότι για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος,  απαιτείται  ισχυρή πολιτική βούληση  από κάθε κράτος μέλος, ώστε να δημιουργηθούν τα  κατάλληλα ενδοκοινοτικά φορολογικά κίνητρα που θα καταστήσουν το προϊόν δημοφιλές.

Session 2

Εξίσου ενδιαφέρουσες ήταν οι ομιλίες των κ.κ. David Cowan –Τeam Leader Of Conduct of Business Policy Consumer Protection Dpt EIOPA & Thomas Maur – Senior Associate CMS Hasche Sigle, οι οποίοι έκαναν εκτενή αναφορά για την POG (Product Oversight & Governance) – Άρθρο 25&IPID (Insurance Product Information Document),  IBIPS (Investment Based Insurance Products) / Άρθρα 26 – 30αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα

POG (Product Oversight & Governance) – Άρθρο 25 

Αναφορικά με την εποπτεία των προϊόντων και τις απαιτήσεις διακυβέρνησης, την παρακολούθηση και την εποπτεία των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων, την ανάλυση του ασφαλιστικού προϊόντος και του κινδύνου που καλύπτει, επικράτησε η άποψη ότιουσιαστικά η εφαρμογή τωνPOGαφορά κυρίως τους κατασκευαστές ασφαλιστικών προϊόντων με δεδομένο ότι αυτοί ως υπεύθυνοι του προϊόντος είναι και κατ’ ουσία και αυτοί που είναι εκτιθέμενοι απέναντι στο κίνδυνο.

Η αντίστοιχη αρχήτης αναλογικότηταςισχύει και σε αυτή την περίπτωση με την έννοια ότι όσο πιο απλό και τυποποιημένο είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν το κανονιστικό πλαίσιο που το διέπειθα πρέπει να είναι αντίστοιχα σχετικά απλόκαι σίγουρα όχι πιο σύνθετο και πολύπλοκο από το ίδιο το ασφαλιστικό προϊόν που προωθείται στον καταναλωτή.

IPID (Insurance Product Information Document)

Το IPIDαποτελεί ένα  συνοπτικό πληροφοριακό έντυπο στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να είναι συνοπτικό και ξεχωριστό, σαφές και ευανάγνωστο, ακριβές και μη παραπλανητικό.

Σύμφωνα με την IDD, το IPID αποτελεί προ-συμβατική υποχρέωση(priortoconclusionofcontract) όμως δεν προσδιορίζεται ο τρόπος και ο ακριβής χρόνος παράδοσης του εγγράφου πριν τη σύναψη της ασφάλισης. Αναφέρθηκε πάντως ότι θα ήταν καλό τα ασφαλιστικά προϊόντα να χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, σύνθετα και μη (complex- noncomplex) και αναλόγως με την κατηγορία να διατίθεται επαρκής χρόνος στον πελάτη, για να μελετήσει τις παρεχόμενες πληροφορίες. Για τον καταλληλότερο χρόνο παράδοσης του IPID, υπεύθυνοι να αποφασίσουν είναι οι αρμόδιες αρχές κάθε Κράτους Μέλους κατά την εναρμόνιση της Οδηγίας.

Ωστόσο είναι σαφές ότι το IPIDαφορά μόνον σε προϊόντα των Γενικών Κλάδων ασφάλισης και όχι Προϊόντα Ασφάλισης Ζωής ή & Υγείας ( αναμένουμε περαιτέρω διευκρινήσεις) ενώ εξαιρούνται από αυτό οι Μεγάλοι Κίνδυνοι (όπως αυτοί προσδιορίζονται από το SolvencyΙΙγια την Ελλάδα N.  4364/20163,εδ.. 27)

Κοινή θέση όλωνπάντως ήταν, ότι υπεύθυνες για την σύνταξη των IPID θα πρέπει να είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες που κατασκευάζουν το ασφαλιστικό προϊόν και άρα το γνωρίζουνε καλύτερα και έχουν αντίστοιχα και την ευθύνη πάνω τους.

IBIPS (Investment Based Insurance Products) / Άρθρα 26 – 30

Πρόσθετες απαιτήσεις προβλέπονται σε σχέση με βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα, οι οποίες  αφορούν τόσο τις ασφαλιστικές εταιρίες όσο και τους διαμεσολαβητές.

Τόνισαν ιδιαίτερα πως πρέπει να διαμορφωθούν τα κριτήρια και οι κανονισμοί ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία συνθηκών. Παράλληλα, αναφορικά με αυτά τα προϊόντα, τονίστηκε ότι θα πρέπει να υπάγονται σε συνεχή παρακολούθηση και εποπτεία ώστε να εξασφαλίζεται η καταλληλόλητά τουςτόσο κατά την σύναψή τους όσο και καθόλη  την διάρκεια του συμβολαίου.

Αναφορικά με τα έγγραφα πληροφοριών σχετικά με retail επενδυτικά προγράμματα PRIIPS (Packaged Retail Investment and Insurance Based Products) και KID (Key Information Document) σημειώθηκε ότι αυτά θα πρέπει να εμπεριέχουν επαρκείς συγκριτικές πληροφορίες, να είναι  ξεκάθαρα και να αναφέρουν στοιχεία τόσο για το κόστος διαχείρισης, όσο και για το κόστος διανομής των προγραμμάτων αυτού του τύπου.

Session 3

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε αναφορικά με την ερμηνεία συγκεκριμένων άρθρων της οδηγίας. Την δεύτερη ημέρα του Workshop, o Dr Nic o Spiegel Legal Economist Officer DGFISMA European Commission τοποθετήθηκε σχετικά απαντώντας στα διευκρινιστικά ερωτήματα που τέθηκαν.

Άρθρο 17. Γενικές Αρχές

Ασφαλιστική Αμοιβή

Η  βασική αρχή  είναι πως η ασφαλιστικήαμοιβή δεν μπορεί να αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρο για την προώθηση ενός προϊόντος.

Ωστόσο η παροχή κινήτρων για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων από μόνη της δεν συνεπάγεται “apriori καταστρατήγηση της παραπάνω αρχής, αρκείόπως τονίστηκε,να διασφαλίζεται ότι κανένα κίνητρο δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να επηρεάζεται η αμερόληπτη (fair) συμβουλή και η αντικειμενική πρόταση που παρέχεται από τον διανομέα του ασφαλιστικού προϊόντος.

Άρθρο 18 & 19. Γενικές Πληροφορίες / Συγκρούσεις Συμφερόντων και διαφάνεια

Θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες και στοιχεία από τις Ασφαλιστικές Εταιρίεςκαι από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που θα αφορούν τόσο σε χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος όσο και για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η ασφαλιστικήδιαμεσολάβηση.

Θα πρέπει να γνωστοποιείται στον καταναλωτή ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η ασφαλιστική διαμεσολάβηση και η βαθμίδα διαμεσολάβησης στην οποία ανήκει ο διανομέας ασφαλιστικού προϊόντος καθώς και η φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης.

Τονίστηκε επίσης, ότι δεν προβλέπεται υποχρέωση ενημέρωσης / αποκάλυψης του ύψος και / ή του ποσού της αμοιβής, παρά μόνο της φύσης αυτής.

Άρθρο 20. Παροχή Συμβουλών & Πρότυπα Πωλήσεων

Από την IDDπροβλέπεται επίσης η προ-συμβατική υποχρέωση του διανομέα ασφαλιστικού προϊόντος / ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην ανάλυση των απαιτήσεων και των αναγκών του πελάτη, ώστε μέσα από την διαδικασία αυτή,βάσει αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, να αποδεικνύεται η παροχή αντικειμενικής πληροφόρησης και εξατομικευμένης / αιτιολογημένης πρότασης, σε μορφή κατανοητή για τον πελάτη, προκειμένου αυτός να είναι σε θέση να λάβει ενήμερη απόφαση.

Άρθρο 22. Εξαιρέσεις & Ρήτρα Ευελιξίας

Από την οδηγία IDD εξαιρούνται οι Μεγάλοι Κίνδυνοι (όπως αυτοί ορίζονται στο SolvencyII / N.  4364/20163,εδ.. 27) και οι επαγγελματίες πελάτες (όπως αυτοί ορίζονται στην MiFIDII).

Cross border activities

Διαφάνηκε από τις εκεί διεργασίες – τοποθετήσεις ότι το πρωτόκολλο του Λουξεμβούργου είναι η βάση της οποιασδήποτε συζήτησης – διαπραγμάτευσης σχετικά με το καθεστώς εποπτείας των ΕΠΥ. Οι κατηγορίες που απασχολούν είναι οι FOS (FREEDOM OF SERVICES) και FOE (FREEDOM OF ESTABLISHMENT). Το θέμα απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και διεργασίες από τους αρμόδιους φορείς.

 

Session 4

Επίλογος

Στον επίλογο του workshopσυζητήθηκε ότι, με την εφαρμογή όχι μόνο της IDDαλλά και άλλων νομοθετημάτων και κανονισμών, όπως Solvency II, GDPR, MiFID II, Money Laundering κ.α., δημιουργείται ένα ευρύτερο και πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και την ασφαλιστική αγορά γενικότερα. Με γνώμονα την περισσότερη προστασία του πελάτη περνάμε σε μια εποχή υπέρ-νομοθέτησης και υπερπροστασίας του καταναλωτή, η οποία όμως παράλληλατείνει να εισάγει επιπρόσθετους πολύπλοκους κανονισμούς συμμόρφωσης και γραφειοκρατικέςπρακτικές, αυξάνοντας δυσανάλογα τα κόστη λειτουργίας της αγοράς,προκειμένου να μπορούν τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταπεξέλθουν και να είναι σύννομα με τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται.

Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αντιληπτό, κυρίως από τις Αρμόδιες Εποπτικές Αρχές των Κρατών Μελών, ότι μέσα από την ευρύτερη νομοθέτηση και εποπτεία, θα πρέπειτελικά να επιδιώκεται μια ισορροπία στην ασφαλιστική αγορά, ώστε, ναι μεν από την μια πλευρά να διασφαλίζεται η προστασία του ασφαλιζόμενου/καταναλωτή, όμωςαπό την άλλη πλευρά, θα πρέπει να εξασφαλίζονταικαι οι κατάλληλες συνθήκες που θα εξυπηρετούν και θα προάγουν τηβιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών και στην διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης.

Τέλος, αξίζει να διευκρινιστεί ότι το πανευρωπαϊκό αίτημα της Insurance Europeγια την αναβολή της εφαρμογής της IDD,το οποίο σε πρώτη φάση έγινε δεκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφορά στην αναβολή της εφαρμογής της Οδηγίας IDD έως την 1η Οκτωβρίου 2018, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος μεταβατικός χρόνος για την προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων μερών στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και όχι στην καταληκτική ημερομηνία εναρμόνισης της IDD από τα Κράτη Μέλη που παραμένει η 23η Φεβρουαρίου 2018. Εφόσον τελικά δοθεί η συγκεκριμένη παράταση στην εφαρμογή της IDD, πιστεύουμε ότι θα είναι μια θετική εξέλιξη, καθώς θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στα δίκτυα διανομής, ώστε η μετάβαση στα νέα δεδομένα λειτουργίας της αγοράς να γίνει οργανωμένα, διασφαλίζοντας την ομαλή προσαρμογή όλων σε αυτά.

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Τελευταία άρθρα

13/02/2018

Παρουσίαση του νέου βιβλίου της Insurance Innovation με τίτλο «Οδηγία IDD – ένας πρακτικός οδηγός για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων»

12/02/2018

Το MDRT «αποφάσισε, δεσμεύτηκε και πέτυχε» σπάζοντας τα «φράγματα του δεν μπορώ» στην Θεσσαλονίκη

07/02/2018

ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Συνεργασία με κορυφαίες αντασφαλιστικές εταιρείες

07/02/2018

Τα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE 2018 ανέδειξαν τη SENATUS που ξεχώρισε κατακτώντας 2 Βραβεία!

05/02/2018

Θέμης Σαρανταένας: Marketing in Practice – Πρεμιέρα 7/2

02/02/2018

Ολες οι δωρεάν παροχές των συνεργαζόμενων κλινικών της METLIFE προς τους ασφαλισμένους της. (Αναλυτικό PDF)

31/01/2018

Δυνατότητα σύγκρισης προσφορών Υγείας από το Insurance Pro!

26/01/2018

Ανακοίνωση σημαντικών εξελίξεων – Συγκέντρωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

26/01/2018

Νέα Προγράμματα Ασφάλισης Κλάδου Οχημάτων από την ΥΔΡΟΓΕΙΟ.

26/01/2018

Αυτό το Σάββατο στην εκπομπή Marketing on the GO: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Υγείας!

24/01/2018

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία και χρήση Drones

19/01/2018

Στη τελική ευθεία τα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE 2018 – Παρουσιάζει και φέτος ο σύμβουλος μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας

17/01/2018

Νέο πρόγραμμα ασφάλισης «ARAG Cyber Protection»

17/01/2018

Το ΕΕΑ για το Πολυνομοσχέδιο

08/01/2018

ΕΕΑΕ: Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

08/01/2018

ΕΑΕΕ – ΕΑΔΕ: Μητρώο Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

08/01/2018

5η Παρουσίαση Ομιλητών της Ημερίδας MDRT Day in Thessaloniki: «Αποφάσισε…Δεσμεύσoυ…Πέτυχε»

03/01/2018

ΕΑΕΕ: Στα 12 εκατ. οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών στην Μάνδρα

03/01/2018

Όμιλος ARAG: Έκθεση για την Χρηματοοικονομική Κατάσταση και την Φερεγγυότητα για το έτος 2016

28/12/2017

MONEY SHOW Αθήνας: «3 τεχνικές για να ξεχωρίσεις από τους ανταγωνιστές, τους συναδέλφους και τους συνεργάτες σου!»

28/12/2017

Συνεδρίαση της ΠΟΑΔ για την IDD και τις σημαντικές ενέργειες του έτους.

22/12/2017

Νέα στοιχεία επικοινωνίας της ασφαλιστικής Enterprise Insurance

22/12/2017

HFPA: Παρουσίαση για την ενημέρωση των μελών της Ένωσης

22/12/2017

Η ΕΑΔΕ ενημερώνει για την εφαρμογή της Οδηγίας IDD από 1η Οκτωβρίου 2018.

21/12/2017

Ευχές εορτών από την Βαβυλουσάκης & Συνεργάτες

21/12/2017

Η νέα Διοικητική Επιτροπή του Ε.Ε.Α

21/12/2017

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά

20/12/2017

To πρώτο Pre-MDRT “Women Brainstorming” Event στη Θεσσαλονίκη

20/12/2017

H νέα διοίκηση του ΠΣΣΑΣ

19/12/2017

Ι. Χατζηθεοδοσίου: «Βαρύς ο λογαριασμός» της κυβέρνησης για τα ανασφάλιστα»

19/12/2017

Σεμινάρια επαναπιστοποίησης μελών του ΣΕΜΑ σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική

19/12/2017

ΣΕΣΑΕ: «Μπορούμε και πάλι να κάνουμε τη διαφορά!»

19/12/2017

Δημοσιεύτηκε η Ετήσια Στατιστική Έκθεση της ΕΑΕΕ για το 2016

13/12/2017

Αυτό το Σάββατο στην εκπομπή Marketing on the GO: Μάρκετινγκ στην εστίαση!

12/12/2017

Ο ΟΑΣΕ συμμετέχει στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση των ΓΣΣΕ και ΑΔΕΔΥ

11/12/2017

Αποχωρεί από την προεδρεία του ΠΣΣΑΣ ο Δ. Γαβαλάκης μετά την εκλογή του στη Διοίκηση του ΕΕΑ

08/12/2017

Δήλωση Κώστα Μαρκουλιδάκη για τις εκλογές του επαγγελματικού επιμελητηρίου Πειραιά

08/12/2017

NP Ασφαλιστική: Δωρεάν POS προς τους Συνεργάτες της.

08/12/2017

EEAE: Ψηφίστε και στηρίξτε τους ασφαλιστές στις εκλογές του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά

07/12/2017

Νέο πρόγραμμα ασφάλισης ζωής από τη «4Life Direct»

07/12/2017

Η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Σ.Ε.Σ.Α.Ε.

07/12/2017

ΕΑΕΕ: Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-πλημμύρα) στην Κρήτη, 26 Οκτωβρίου 2017

07/12/2017

Κ. Μαρκουλιδάκης: Οι ασφαλιστές ψηφίζουμε μαζικά στις 10 και 11 Δεκεμβρίου στον Πειραιά

07/12/2017

3η Παρουσίαση Ομιλητών της Ημερίδας MDRT Day in Thessaloniki: «Αποφάσισε…Δεσμεύσoυ…Πέτυχε»

07/12/2017

Σημαντική αύξηση στα μεγέθη για την NP ασφαλιστική στο 9μηνο 2017

07/12/2017

Συνεργασία της Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ με τα καταστήματα iRepair

07/12/2017

Το κάλεσμα του Χάϊδου Ιωάννη προς τους Συναδέλφους-διαμεσολαβητές του Νομού Καβάλας για τις επικείμενες εκλογές στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Καβάλας

07/12/2017

ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: 20 χρόνια στην ασφαλιστική αγορά για τη θυγατρική του Ομίλου ΟΤΕ

07/12/2017

«Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση – Η Επόμενη Μέρα» : Διήμερο Διαδραστικό Συνέδριο της Υδρογείου Ασφαλιστικής και Υδρογείου Ασφαλιστικής Κύπρου

07/12/2017

H EEAE για τις εκλογές των Επιμελητηρίων

07/12/2017

O Δημήτρης Νανόπουλος στον ΣΕΣΑΕ !

30/11/2017

Η ΕΑΔΕ προτρέπει όλους τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές να προσέλθουν στις εκλογές των κατά τόπους Επιμελητηρίων

29/11/2017

«Τον τρίτο νικητή του Crowdhackathon #Ιnsurance 2.0 βράβευσε ο ΣΕΜΑ»

29/11/2017

Αυτό το Σάββατο στην εκπομπή Marketing on the GO: Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ, με τον Αριστείδη Βασιλειάδη!

29/11/2017

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στέκεται δίπλα στους πληγέντες της Μάνδρας Αττικής

28/11/2017

Η μελέτη της ΕΑΕΕ για την ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2016!

28/11/2017

ΕΕΑΕ: Θα στηρίξουμε τον Θεσμό που ανταποδίδει την στήριξη στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

28/11/2017

2η Παρουσίαση Ομιλητών της Ημερίδας MDRT Day in Thessaloniki: «Αποφάσισε…Δεσμεύσoυ…Πέτυχε»

28/11/2017

Π.Σ.Σ.Α.Σ.: Επιλογή έδρας από τους υποψήφιους στις Επιμελητηριακές Εκλογές

28/11/2017

«Αέρας Νίκης» στο Συνδυασμό «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και τον κ. Κώστα Μαρκουλιδάκη

27/11/2017

Η ΕΕΑΕ καταδικάζει τα συκοφαντικά σχόλια ασφαλιστικού διαμεσολαβητή κατά της προέδρου κας Δήμητρας Λύχρου.

27/11/2017

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Νέα Υπηρεσία Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο

24/11/2017

Π.Σ.Σ.Α.Σ.: Δημοσιοποίηση υποψηφιοτήτων μελών μας στις εκλογές των κατά τόπους επιμελητήριων

24/11/2017

Ενημέρωση του ΣΑΔΧ για τα συνταξιοδοτικά – επενδυτικά προγράμματα

23/11/2017

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Στήριξη πλημμυροπαθών Δυτικής Αττικής

23/11/2017

«Αέρας Νίκης» στο Συνδυασμό «Το Επιμελητήριο μας»

22/11/2017

Η Ευρωκλινική Αθηνών στην ελίτ των νοσοκομείων : Αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Υγείας ως «Κέντρο τοποθέτησης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία»

22/11/2017

Ο ΣΕΜΑ υποστηρικτής του Crowdhackathon #Ιnsurance 2.0

22/11/2017

Ενημερώθηκαν οι ασφαλιστές της Καβάλας για την επερχόμενη οδηγία IDD

22/11/2017

1η Παρουσίαση Ομιλητών της Ημερίδας MDRT Day in Thessaloniki: «Αποφάσισε…Δεσμεύσoυ…Πέτυχε»

20/11/2017

Κάλεσμα της ΕΕΑΕ προς τους επικεφαλείς των Συνδυασμών για τις εκλογές του Επαγγελματικού Επεμελητηρίου Αθηνών

17/11/2017

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος

16/11/2017

O ΣΕΣΑΕ φιλοξενεί τον καθηγητή Δημήτρη Νανόπουλο

15/11/2017

Η οικογένεια της GLASSDRIVE® μεγαλώνει!

15/11/2017

Το 59% της παραγωγής του κλάδου Νομικής Προστασίας για το 2016 από τα ελεύθερα δίκτυα διαμεσολάβησης.

15/11/2017

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ο ασφαλιστικός κλάδος στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης προς τους ασφαλισμένους

14/11/2017

Η εκδήλωση του Σ.Ε.Σ.Α.Ε. για την Ημέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης

14/11/2017

EAEE: Αύξηση 0,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων στο εννεάμηνο

13/11/2017

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος: “Να διασφαλιστεί η επί ίσοις όροις εφαρμογή της IDD”

13/11/2017

Συγκαλυμμένες απολύσεις και μειώσεις μισθών στον ασφαλιστικό κλαδο καταγγέλλει ο ΟΑΣΕ

13/11/2017

Ημερίδα για την IDD από την Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Π. Ενότητας Καβάλας.

13/11/2017

MATRIX BROKERS: Τροχιά ανάπτυξης καταγράφουν τα αποτελέσματα του 9μηνου

13/11/2017

Δημήτρης Αναστασίου: «Οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται, οι επαγγελματικές αξίες όμως δεν μεταλλάσσονται»

13/11/2017

Η εορταστική Ημερίδα του Συλλόγου Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν. Σερρών!

10/11/2017

Δημοσιεύτηκαν οι εγκεκριμένες από τις εποπτικές αρχές καταστατικές αλλαγές του Επικουρικού Ταμείου (ΤΕΑΕΑΠΑΕ).

10/11/2017

Η ΕΑΔΕ σήμερα στο Ζάππειο

10/11/2017

Οι πολίτες εμπιστεύονται όλο και περισσότερο την ιδιωτική ασφάλιση

10/11/2017

Συλλυπητήρια του ΠΣΣΑΣ για την απώλεια του Γιάννη Διαμαντόπουλου

10/11/2017

Η «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ BROKERS UNION

10/11/2017

Αυτό το Σάββατο στην εκπομπή Marketing on the GO: το Λογότυπο της επιχείρησης και η σημασία της σωστής δημιουργίας του!

09/11/2017

Προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ΜΜ Επιχειρήσεις. Γνωρίστε το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό!

08/11/2017

Παραίτηση Ζακ Καπουάνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑ

08/11/2017

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Εστιάζει στην εκπαίδευση των συνεργατών της με ανανεωμένο πρόγραμμα σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα

08/11/2017

Ασφαλιστικά προϊόντα για μικρές επιχειρήσεις από την ARAG

08/11/2017

“MDRT Day in Thessaloniki”

02/11/2017

Τα στελέχη των Ασφαλιστικών εταιριών μαγειρεύουν και προσφέρουν ξανά στην κοινωνία !

01/11/2017

ΣΕΜΑ: Συνάντηση των μεσιτών ασφαλίσεων με τη Βιοϊατρική

30/10/2017

5 Χρόνια Εγγύηση σε Μεταχειρισμένο; H Spotawheel μπορεί!

25/10/2017

Η ΕΑΕΕ καλεί τις ασφαλιστικές εταιρείες να ενταχθούν στο θεσμό της Διαμεσολάβησης (ΟΠΕΜΕΔ)

24/10/2017

Εκλογές στον Σύλλογο Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Όλοι οι συνδυασμοί.

23/10/2017

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μελών του Σ.Ε.Σ.Α.Ε.

18/10/2017

Νέα γραφεία Ionios & Fortis Brokers στη Θεσσαλονίκη

18/10/2017

Η ΠΟΑΔ για τις εκλογές των Επιμελητήριων

17/10/2017

Επιβεβλημένη η ασφάλιση των διαδικτυακών κινδύνων

16/10/2017

Δωρεάν workshop: Παιχνίδια Πωλήσεων! Βελτιώστε τις τεχνικές σας στις πωλήσεις μέσα απο role playing games

16/10/2017

EAΔE: Γιατί είναι αναγκαία η αναβολή έναρξης της ισχύος της οδηγίας IDD για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

13/10/2017

Η 1η ανακοίνωση της εφορευτικής επιτροπής στις εκλογές του ΣΥΑΕ για το 2017.

12/10/2017

Το ΙΑΣΩ General ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την Κ.Α.Ε. Πανιώνιο

12/10/2017

Τακτική Γενική Συνέλευση Σ.Α.Δ.Χ.

11/10/2017

Eurostatus Insurance & Qudos Hellas: Πρόσβαση στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών

11/10/2017

MetLife: Ισχυρότερο και μεγαλύτερο δίκτυο Advanced Benefit Club, περισσότερα προνόμια για τους ασφαλισμένους

10/10/2017

ΕΥ: Η πρώτη blockchain πλατφόρμα για τη ναυτιλιακή ασφάλιση είναι γεγονός

06/10/2017

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Σ.Α.Ε.

05/10/2017

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2016

05/10/2017

«Αναβολή εφαρμογής της IDD ζητεί ο ΣΕΜΑ»

04/10/2017

Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Κω

02/10/2017

ΕΑΕΕ: Αύξηση 0,6% παρουσίασε η παραγωγή ασφαλίστρων το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017

29/09/2017

19η Συνάντηση Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών

29/09/2017

Eκλογοαπολογιστική συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Εταιριών

27/09/2017

Σχολές Γονέων

27/09/2017

Σήμερα η μεγάλη ημερίδα του insuranceforum.gr στην Ρόδο για όλη την ασφαλιστική αγορά.

22/09/2017

NP Insurance : Το ταξίδι στη Ρωσία προοίμιο για ένα δυναμικό φθινόπωρο

22/09/2017

NP Ασφαλιστική : Πορεία δυναμικής ανόδου στο οκτάμηνο 2017 για την Εταιρεία

22/09/2017

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 8 χρόνια μετά

14/09/2017

Οικογενειακή Νομική Προστασία από την ARAG

13/09/2017

H Μεσιτική Εταιρία Ασφαλίσεων Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ αναζητά υπάλληλο γραφείου!

13/09/2017

Τα νέα της γραφεία εγκαινιάζει η Fortis Brokers Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη

12/09/2017

Βαβυλουσάκης και Συνεργάτες: μεγάλος χορηγός στη συνάντηση φίλων κλασσικών γερμανικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών

12/09/2017

Νέα Τιμολόγια & Σημαντικές Αλλαγές AXA PPP & BUPA

12/09/2017

Ασφάλιση ποδηλάτων & Ηλεκτρικών οχημάτων από την Ατλαντική Ένωση

05/09/2017

ΟΜΝΥΩ & BROKERS UNION: Μια συνεργασία που επιδιώκει να αλλάξει τα δεδομένα στην ασφαλιστική αγορά

30/08/2017

Περαιτέρω αύξηση μεγεθών για την HDI Global SE το πρώτο εξάμηνο του 2017

29/08/2017

Οι άνθρωποι του MCC MDRT στηρίζουν το Χαμόγελο του παιδιού

29/08/2017

Έρευνα για τις συντάξεις και τον συνταξιοδοτικό αλφαβητισμό

25/08/2017

Νέο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας, Χειριστή & Ιδιοκτήτη Drone από την ARAG

28/07/2017

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Χορηγός της Stoiximan.gr Basket League για έκτη χρονιά!

21/07/2017

Νέα πακέτα κατοικιών & Βελτίωση τιμολόγησης στα ισχύοντα πακέτα κατοικιών & επιχειρήσεων από την Ατλαντική Ένωση

21/07/2017

Αποστολή SMS Μηνυμάτων για την Έγκαιρη Ασφάλιση των Πελατών από την Υδρόγειο Ασφαλιστική

18/07/2017

Με τον Ερμή της PK Data στη φαρέτρα της σχεδιάζει η Brokers Union να γίνει η Νο.1 μεσιτική

17/07/2017

Prime Insurance: Online Πληρωμή Ασφάλιστρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω του εταιρικού website

14/07/2017

Νέα στελέχη & νέος στρατηγικός σχεδιασμός για την BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

14/07/2017

Οργανωτικές Μεταβολές στην Interamerican

14/07/2017

ARAG Thinkspace: Συλλογική σκέψη, δράση & δημιουργικότητα

13/07/2017

Περισσότερα προνόμια στα προγράμματα υγείας MEDISYSTEM/MEDIHOSPITAL BENEFIT & OPTIMUM από την INTERAMERICAN

13/07/2017

Προγράμματα Ασφάλισης Κυνηγών από την Interamerican

10/07/2017

Brokers Union Μεσίτες Ασφαλειών Α.Ε: Ανοιχτή πρόσκληση σε συνάντηση Πωλήσεων στις 13 Ιουλίου

06/07/2017

Ανακοίνωση πένθους από την ΦΙΛΗΣGlass για την αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Φίλη

05/07/2017

Πιστοποιήσεις για νεαρούς μεσολαβητές από τον όμιλο ARAG – Επίλυση διαφορών στα σχολεία

03/07/2017

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Φροντίζει για τις σπουδές των πελατών και συνεργατών της Συνεργασία για 2η συνεχή χρονιά με το UCLan Cyprus

28/06/2017

Νέο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Αγροτών από την ARAG

27/06/2017

Ο Όμιλος της ARAG εμφανίζει και πάλι αισθητή αύξηση στην είσπραξη ασφαλίστρων και μεγάλη αύξηση στο αποτέλεσμα του έτους

21/06/2017

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Εγκαίνια νέου ασφαλιστικού γραφείου στην Κεφαλονιά

19/06/2017

Καλοκαιρινή προσφορά στο πρόγραμμα αυτοκινήτου «Auto Basic» από την INTERAMERICAN

09/06/2017

Ειδικές εκπτώσεις στον Κλάδο Οχημάτων από την Υδρόγειο Ασφαλιστική

09/06/2017

Αναπροσαρμογή τιμολόγιου προσωπικών ατυχημάτων νόμιμων αλλοδαπών από την Υδρόγειο Ασφαλιστική

09/06/2017

Αναπροσαρμογή ασφάλιστρων παλαιών προγραμμάτων νοσοκομειακής περίθαλψης από την INTERAMERICAN

08/06/2017

Αιμοδοσία στην Υδρόγειο Ασφαλιστική διοργανώνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

29/05/2017

Αυξημένο ενδιαφέρον για τα προϊόντα Υγείας της ΟΜΝΥΩ

23/05/2017

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Νέο Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών από ιδιώτες – Για ενοικιάσεις κατοικιών μέσω διαδικτύου-

11/05/2017

Νέο Πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Επιπλωμένων Τουριστικών Κατοικιών από Ιδιώτες από την Υδρόγειο Ασφαλιστική

05/05/2017

Το 1ο Συνέδριο Ασφάλισης Πιστώσεων από την Atradius Ελλάδος

25/04/2017

Το νέο τεύχος του περιοδικού VOICE της Υδρογείου Ασφαλιστικής κυκλοφόρησε με κεντρικό θέμα την Ασφάλιση Τουριστικών Επιχειρήσεων

24/04/2017

Ενημερωτική εκδήλωση για την ασφάλιση πιστώσεων από την Atradius

18/04/2017

Η INTERAMERICAN σε συνεργασία με την ΠΟΞ, ανανεώνουν την συμφωνία για το πρόγραμμα ασφάλισης Hotel Insurance, με συντονιστή την Κ2 Insurance Risk Management Consultants

10/04/2017

Η GAMA Hellas στην καρδιά των εξελίξεων της Παγκόσμιας Ασφαλιστικής Βιομηχανίας

06/04/2017

Ενημερωτική εκδήλωση της Atradius: «Ασφάλιση Πιστώσεων: Μονόδρομος στην πορεία για υγιή οικονομική ανάπτυξη»

05/04/2017

Παρουσία MYDIRECT στο συνέδριο «Καλές πρακτικές στην εξυπηρέτηση πελατών»

04/04/2017

Ο Σεραφείμ Αίσωπος, Σύμβουλος Διοίκησης και Ανάπτυξης στην Υδρόγειο Ασφαλιστική

28/03/2017

Μείωση του τιμολογίου αυτοκινήτου κατά 20% από την Prime Insurance

28/03/2017

Αναπροσαρμογές ασφάλιστρων στα προϊόντα MEDISYSTEM από την Interamerican

28/03/2017

Νέα τιμολόγηση αστικής επαγγελματικής ευθύνης ιατρών από την Ατλαντική Ένωση

27/03/2017

Α. Κασκαρέλης: «Η Υδρόγειος και οι συνεργάτες της αποτελούν μία συλλογική οντότητα που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την αλληλοεκτίμηση»

23/03/2017

Βελτίωση τεχνικού αποτελέσματος για την HDI Global SE

23/03/2017

Οργανωτικές μεταβολές στην Interamerican

22/03/2017

Νέο τιμολόγιο ενοικιαζόμενων οχημάτων από την Υδρόγειο Ασφαλιστική

21/03/2017

NP ασφαλιστική : Μειώσεις ασφαλίστρων στο αυτοκίνητο και αυξήσεις μισθών και μπόνους στους εργαζόμενους

09/03/2017

REAL Insurance Brokers: Αναδιοργάνωση και νέες υπηρεσίες προς τους συνεργάτες!

06/03/2017

Η Α Τeam της Εθνικής Ασφαλιστικής παρουσιάζει το νέο Site για την ενημέρωση των καταναλωτών στα προϊόντα ΖΩΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

03/03/2017

Διεύρυνση συνεργασίας για την ασφάλιση iPhone & iPad από την ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ

24/02/2017

FIRSTHEALTH από την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

21/02/2017

Mega Brokers : Απονεμήθηκαν βραβεία διάκρισης στους συνεργάτες της Βορείου Ελλάδος

21/02/2017

Η SAP και η Swiss Re καινοτομούν στον ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό τομέα

20/02/2017

Κοπή πίτας 2017 της ARAG για συνεργάτες & δικηγόρους Αθηνών

14/02/2017

Ydrogios App: Υπολογισμός Ασφαλίστρων, Βοήθεια και Υπηρεσίες…με ένα tap!

10/02/2017

Έναρξη Δραστηριοτήτων IGI London, και Ερμής Αλληλασφαλιστικός

08/02/2017

Ομαδικές ασφαλίσεις: Μια ακόμη δυναμική παρουσία της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ με προστιθεμένη αξία

06/02/2017

Allianz Ελλάδος : Ανακοίνωσε τον Οδηγό Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το Α΄Εξάμηνο του 2017

24/01/2017

Συνεχίζει αναπτυξιακά το Agency της Metlife

23/01/2017

Allianz Ελλάδος: «Ανάπτυξη με σταθερά βήματα σε ασταθές οικονομικό περιβάλλον»

20/01/2017

Η Life Plan insurance συνδεδεμένο μέλος της Limra από 1/1/2017

05/01/2017

Εκδηλώσεις ενημέρωσης συνεργατών από την ERGO

04/01/2017

Interamerican: Προσθήκη 685 νέων ασφαλιστικών συμβούλων το 2016

30/12/2016

Interamerican: νέοι όροι ασφάλισης για τα προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων

23/12/2016

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις αφιερωμένες στα παιδιά

16/12/2016

Βράβευση myDirect στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών

16/12/2016

Κυκλοφόρησε η περιοδική ενημερωτική έκδοση VOICE Δεκεμβρίου 2016 της Υδρόγείου Ασφαλιστική

09/12/2016

«Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στην αγορά των ΜΗΣΥΦΑ και των Καλλυντικών»

06/12/2016

Η UIA σε νέες εγκαταστάσεις

25/11/2016

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το δίκτυο συνεργατών της

22/11/2016

Ισχυρά καθαρά κέρδη για τον Όμιλο Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από την HDI Global SE

10/11/2016

Οι Βαβυλουσάκης και συνεργάτες παρέχει τη τεχνογνωσία της στην Union Insurance Agents

17/05/2016

Η AIB με την NASCO FRANCE δυναμικά στη Ναυτιλία

25/04/2016

Ημερίδες ζωής και υγείας από την INFOTRUST s.a. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

31/03/2016

Συνεργασία MG Insurance Stategy & Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ για την ασφάλιση iphones & ipads της iStorm

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα