Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019,

Νικόλαος Χαλκιόπουλος: Η ιδιωτική ασφάλιση έχει ρόλο στις συντάξεις

Η ιδιωτική ασφάλιση θα κληθεί να διαδραματίσει έναν περισσότερο αναβαθμισμένο ρόλο στο θεσμικό πλαίσιο που επιχειρείται να δημιουργηθεί για τη διασφάλιση των μελλοντικών συντάξεων.

Το ανωτέρω σχόλιο διατυπώνει σε συνέντευξή του στη «Ν» ο αντιπρόεδρος δ.σ. και γενικός διευθυντής χαρτοφυλακίου της Ευρωπαϊκής Πίστης, Νικόλαος Χαλκιόπουλος, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά θα «τρέξει» στα επόμενα χρόνια με ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους του 5%, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ασφαλιστικές ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή.

Σχολιάζοντας, στο μεταξύ, τον πόλεμο τιμών που έχει ξεσπάσει στον κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, τόνισε ότι «όταν αγοράζουμε ένα φτηνό προϊόν είμαστε συμβιβασμένοι με τη χαμηλή ποιότητά του, αλλά και τη μικρή διάρκεια ζωής του, ενώ όταν επιλέγουμε μία ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα υποκαταστήσει την ευθύνη μας για κάποια οδηγική μας συμπεριφορά, που θα προκαλέσει βλάβη στη Ζωή ή στην περιουσία κάποιου συνανθρώπου μας, με βάση το χαμηλό κόστος και μόνο αδικούμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας, θεωρώντας την εν λόγω απόφασή μας “απόφαση σοφίας” και αναμένοντας αξιόπιστο προϊόν χαμηλού κόστους».

photo-k.-xalkiopoulos-200x300

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας σε ό,τι αφορά την επιστροφή του κλάδου σε αναπτυξιακή τροχιά;

Θα έλεγα ιδιαίτερα ευοίωνες. Η ασφαλιστική αγορά παρέχει ανταγωνιστικά προϊόντα σε ό,τι αφορά το ύψος των παροχών τους, αλλά και την τιμολόγησή τους. Ο Έλληνας πολίτης έχει πρόσβαση σε σύγχρονα προγράμματα, που προσφέρονται από αξιόπιστους φορείς ασφάλισης, σε κόστος το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος που μπορεί να εξασφαλίζει ένας κάτοικος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά εκτιμώ ότι θα «τρέξει» στα επόμενα χρόνια με ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους του 5%, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ασφαλιστικές ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή, οι οποίες θα αποτελέσουν ένα αναγκαίο κομμάτι του οικογενειακού προγραμματισμού.
Είμαι βέβαιος ότι η ιδιωτική ασφάλιση θα κληθεί να διαδραματίσει έναν περισσότερο αναβαθμισμένο ρόλο στο θεσμικό πλαίσιο που επιχειρείται να δημιουργηθεί για τη διασφάλιση των μελλοντικών συντάξεων. Μην ξεχνάτε, εξάλλου, ότι στην Ευρώπη η ελεύθερη αγορά εγγυάται μεγάλο μέρος των μελλοντικών συνταξιοδοτικών αποδοχών. Ανάλογη πορεία θα ακολουθήσει και η Ελλάδα, αν θέλει να ξεφύγει από το φαύλο κύκλο των μειώσεων στις συντάξεις. Αν θέλει να δώσει μια οριστική, μια βιώσιμη λύση στο συνταξιοδοτικό.

Από την αρχή της κρίσης έως και σήμερα τα ασφάλιστρα στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων έχουν μειωθεί περί το 40%. Για πόσο θα μπορεί η αγορά να αντέχει την πολιτική του πτωχευτικού ασφαλίστρου;

Ο ανταγωνισμός λειτουργεί πάντοτε υπέρ του καταναλωτή ως προς το ύψος των ασφαλίστρων, αλλά όχι και ως προς την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάθε εταιρεία οφείλει να διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα τιμολόγησης των προϊόντων της αλλά και προσμέτρησης του ρίσκου που αναλαμβάνει από την εφαρμογή της τιμολογιακής της πολιτικής. Το κόστος ασφάλισης ως αποκλειστικό κριτήριο επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας χωρίς να ενδιαφέρει τον καταναλωτή ποιος είναι ο φορέας που παρέχει την κάλυψη, οδηγεί σε φαινόμενα αγοράς ελαττωματικών προϊόντων, πράγμα που συμβαίνει και σε άλλους τομείς της οικονομίας, με μία όμως διαφορά. Όταν αγοράζουμε ένα φτηνό προϊόν είμαστε συμβιβασμένοι με τη χαμηλή ποιότητά του αλλά και τη μικρή διάρκεια ζωής του, ενώ όταν επιλέγουμε μία ασφαλιστική εταιρεία η οποία θα υποκαταστήσει την ευθύνη μας για κάποια οδηγική μας συμπεριφορά, που θα προκαλέσει βλάβη στη Ζωή ή στην περιουσία κάποιου συνανθρώπου μας, με βάση το χαμηλό κόστος και μόνο αδικούμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας,
θεωρώντας την εν λόγω απόφασή μας «απόφαση σοφίας» και αναμένοντας αξιόπιστο προϊόν χαμηλού κόστους. Όποιες εταιρείες τιμολογούν κάτω του κόστους των αποζημιώσεων και του κόστους λειτουργίας των θα έχουν σύντομο χρόνο ζωής. Ο καταναλωτής πρέπει, λοιπόν, να αποφασίσει για την ασφαλιστική του εταιρεία,
αφού βρει τις δέουσες απαντήσεις στην ερώτηση: ποιος μπορεί να αναλάβει αξιόπιστα τις ευθύνες μου από την κυκλοφορία του οχήματός μου;

Πώς θα κλείσει η Ευρωπαϊκή Πίστη σε επίπεδο παραγωγής και κερδοφορίας το 2016 και πώς εκτιμάτε ότι θα «τρέξει» το 2017;

Αναμένουμε να έχουμε μία καλή παραγωγική χρονιά, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή μας πορεία. Τα τελευταία χρόνια, με σωστές, με μεθοδικές κινήσεις, καταφέραμε να ενισχύσουμε το δίκτυο πωλήσεων με νέους συνεργάτες, αλλά και να λανσάρουμε στην αγορά ανταγωνιστικά προϊόντα, που μας έφεραν πιο κοντά στις ανάγκες των ασφαλισμένων, σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνία αναζητεί στήριξη στα προβλήματά της κυρίως στους τομείς της Υγείας και των Συντάξεων. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανταποκρίθηκε στο «κάλεσμα» αυτό των πολιτών, των ασφαλισμένων, και με σύγχρονα ασφαλιστικά προγράμματα, τιμολογημένα ορθολογικά, καθώς και με ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων κατάφερε, καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, να κλείνει τις χρήσεις της με αυξημένη παραγωγή, σε μια αγορά που κινήθηκε πτωτικά, με αποτέλεσμα να διευρύνει σημαντικά τα μερίδιά της σε όλους τους βασικούς κλάδους ασφάλισης. Όσον αφορά το καθαρό αποτέλεσμα της εταιρείας, αναμένεται να είναι για μια ακόμη χρονιά κερδοφόρο.

Ποια στοιχεία διαφοροποιούν την εταιρεία από τον ανταγωνισμό της; 

Τα στοιχεία που διαφοροποιούν την Ευρωπαϊκή Πίστη από τον ανταγωνισμό της είναι οι Σταθερές Αξίες της -οι Αρχές, το Όραμα, η Χρηστή Διαχείριση, οι ξεκάθαροι Στρατηγικοί της Στόχοι-, η άριστη Οργάνωσή της, η οικονομική της ευρωστία, αλλά τη μεγαλύτερη διαφορά την πραγματοποιούν οι Άνθρωποί μας, οι Ασφαλισμένοι, οι Εργαζόμενοι και οι Μέτοχοι, που από κοινού και από ιδρύσεως της εταιρείας δίνουν καθημερινά τη μάχη τους κατ’ αρχήν προς το συμφέρον των ασφαλισμένων και εν συνεχεία προς το συμφέρον της ίδιας της εταιρείας. Μάλιστα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η συνοχή που χαρακτήρισε όλες αυτές τις δεκαετίες τις δομές και τον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Πίστης, όχι μόνο δεν «χαλάρωσε» την κρίσιμη περίοδο της ύφεσης, αλλά, αντιθέτως, ενισχύθηκε και τολμώ να πω μέσα από απόλυτα συνειδητοποιημένες προσπάθειες όλων μας. Από τον απλό εργαζόμενο έως και τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας. Με το ίδιο πείσμα, απαράμιλλη θέληση και πνεύμα συνεργασίας θα συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια και είμαι πεπεισμένος ότι τα αποτελέσματά μας θα είναι ακόμη καλύτερα.

 

 

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Τελευταία άρθρα

05/07/2019

Ευρωπαϊκή Πίστη – Απονομή διπλωμάτων στους επιτυχόντες του εκπαιδευτικού προγράμματος της Limra

26/06/2019

Ευρωπαϊκή Πίστη – Δημιουργία ειδικού Ομαδικού Ασφαλιστηρίου για το Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών

06/06/2019

Ευρωπαϊκή Πίστη – Ταξίδι για τους κορυφαίους του Δικτύου Πωλήσεων στην Αγία Πετρούπολη

05/06/2019

Ευρωπαϊκή Πίστη – Αποφοίτηση του μεταπτυχιακού προγράμματος «Executive Sales Insurance Program»

24/05/2019

Ευρωπαϊκή Πίστη – Στήριξη των νεοεισαχθέντων φοιτητών

23/05/2019

Ευρωπαϊκή Πίστη – Ανάπλαση της παραλίας Κόκκινο Λιμανάκι στη Ραφήνα

22/05/2019

Ευρωπαϊκή Πίστη – Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

24/04/2019

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου το 2018

10/04/2019

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι Ημερίδες της Εταιρίας με το Δίκτυο Πωλήσεών της

28/02/2019

Ευρωπαϊκή Πίστη – Με δύο νέα προγράμματα εμπλουτίζεται το Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας

12/02/2019

Ευρωπαϊκή Πίστη – Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός του Δικτύου Πωλήσεων “Οδήγησε εσύ αυτό το αυτοκίνητο”

11/01/2019

Ασφαλιστικός Γονέας – Επιβράβευσε και το 2018 με επιστροφή ασφαλίστρων τους κατόχους του προγράμματος

27/12/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη: “True Leader” εταιρία για 8η συνεχόμενη χρονιά

14/12/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη – Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο ετήσιος έλεγχος για το ISO 27001:2013

21/11/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη – Δημοσίευση Απολογισμού Βιωσιμότητας του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη

02/11/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη – Διαφημιστική καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Επειδή οι προβλέψεις δεν θα γίνουν ποτέ τόσο συγκεκριμένες»

10/10/2018

Η Ευρωπαϊκή Πίστη «έτρεξε» στον «Greece Race For The Cure»

26/09/2018

Κερδοφόρο το Α΄ εξάμηνο του 2018 για την Ευρωπαϊκή Πίστη

20/09/2018

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στα Mobile Excellence Awards – Βραβευμένη προσαρμογή στην ψηφιακή τεχνολογία

22/08/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη – Ξεχωρίζει ως κοινωνικά υπεύθυνος Οργανισμός και Εργοδότης

05/07/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη – Πλατινένιο Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής & Εταιρικής Υπευθυνότητας

05/07/2018

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΙΣΤΗ: Μείωση Απαλλαγής της Μικτής κατά 50% με την χρήση Συνεργαζόμενου Συνεργείου.

08/06/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη: Οι κορυφαίοι του Δικτύου Πωλήσεων στο Άμστερνταμ

23/05/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

16/05/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ανάπλαση της παραλίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας

10/05/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη: Σύστημα ολοκληρωμένης προστασίας οικογένειας “Family Care”

30/04/2018

Ασφαλιστικός Γονέας: Διάκριση στα Loyalty Awards 2018

25/04/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου το 2017

23/03/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη: Πρωτοπόρος Οργανισμός στην Εταιρική Υπευθυνότητα

21/03/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη: Διεύρυνση των τρόπων ηλεκτρονικής πληρωμής ασφαλίστρων

07/03/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη: Συμμετοχή στην Περιβαλλοντική Δράση GreenAthlon

26/02/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη: Οι εταιρίες ΕΚΟ και BP στο πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας

14/02/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη – Δημιουργία ασφαλιστικής συνείδησης και υπευθυνότητας, μέσω animated promotional videos

08/02/2018

Ευρωπαϊκή Πίστη: Επιβράβευσε με 16 αυτοκίνητα τους επιτυχόντες του 3μηνου Διαγωνισμού Πωλήσεων

26/01/2018

My customer από την Ευρωπαϊκή Πίστη

28/12/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη: Επιβράβευσε και το 2017 με επιστροφή ασφαλίστρων τους κατόχους του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας

21/12/2017

“True Leader” εταιρία για 7η συνεχόμενη χρονιά η Ευρωπαϊκή Πίστη

18/12/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη – Βράβευση των αριστούχων νεοεισαχθέντων φοιτητών του ΕΚΠΑ

12/12/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη: Επαναπιστοποίηση με ISO 9001:2015

30/11/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη – Η εταιρία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος VOLTON στο πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας

28/11/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη: Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών «Executive Sales Insurance Program»

15/11/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη: Πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 27001:2013

09/11/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη: «Το Όνειρο. Από το χθες, μέχρι το άπειρο»

05/10/2017

Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη συμμετείχε στον αγώνα Greece Race For The Cure

29/09/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη – Αύξηση όλων των οικονομικών της μεγεθών στο Α΄ εξάμηνο 2017

14/09/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη: Χρυσό Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής & Εταιρικής Υπευθυνότητας

20/07/2017

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την Ευρωπαϊκή Πίστη

06/07/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στήριξη των νεοεισαχθέντων φοιτητών

08/06/2017

H Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε συνεργασία με τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

02/06/2017

Παρουσίαση της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη στα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών

30/05/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη: Σημαντική διάκριση στα Bravo Sustainability Awards 2017

17/05/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

15/05/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη: Πλαίσιο Συνεργασία στο πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας

25/04/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών το 2016. Κέρδη προ φόρων στα 20,6 εκ. ευρώ.

07/04/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη: Tv spot για τα 40 χρόνια Δημιουργίας, Ανάπτυξης και Προσφοράς

21/03/2017

Η Ευρωπαϊκή Πίστη αναδείχθηκε ως Superbrand Εταιρία

20/03/2017

Η Ευρωπαϊκή Πίστη εισάγει τη νέα τεχνολογία αποφυγής ατυχημάτων Mobileye στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά

08/03/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη – Εξόφληση Ασφαλίστρων μέσω της Πανευρωπαϊκής Υπηρεσίας MyBank

22/02/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη: Βραβείο Εταιρικής Διακυβέρνησης στα Επιχειρηματικά Βραβεία Χρήμα 2016

13/02/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη – Ενημερωτική Συνάντηση με τους Μεσίτες Ασφαλίσεων – Μέλη του ΣΕΜΑ

06/02/2017

Η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΓΑ διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση ειδικά για τα μέλη του ΣΕΜΑ

31/01/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη : Πρόγραμμα οικονομικής εξασφάλισης σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης «Παιδεία»

25/01/2017

Ευρωπαϊκή Πίστη : Διαρκής ενίσχυση του Δικτύου Πωλήσεων

29/12/2016

Διάθεση του προγράμματος «Παιδεία» από την Ευρωπαϊκή Πίστη με νέο τιμολόγιο

23/12/2016

Ευρωπαϊκή Πίστη – Νέος Απολογισμός Βιωσιμότητας σύμφωνα με το νέο πλαίσιο GRI G4

19/12/2016

Ευρωπαϊκή Πίστη – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η επιστροφή ασφαλίστρων στο πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας

29/11/2016

Η νέα πρωτοποριακή υπηρεσία αποζημίωσης Κλάδου Αυτοκινήτων e-claim από την Ευρωπαΐκή Πίστη

18/11/2016

Η Ευρωπαϊκή Πίστη βραβεύτηκε ως “True Leader” εταιρία για 6η συνεχόμενη χρονιά

14/11/2016

Ευρωπαϊκή Πίστη- Νέο ISO 9001:2015 για το σύνολο των υπηρεσιών της

07/11/2016

Η Ευρωπαϊκή Πίστη βραβεύτηκε με το Χρυσό Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής & Εταιρικής Υπευθυνότητας

01/11/2016

Ευρωπαϊκή Πίστη : συμπλήρωσε 39 έτη αναπτυξιακής πορείας στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά

25/10/2016

Ευρωπαϊκή Πίστη : Τα MARKET IN στο πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας

10/10/2016

Ευρωπαϊκή Πίστη – Ανανεωμένο App Ασφαλιστικός Γονέας

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Αλέξης Κώτσαλος

Chernobyl insurance...

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα