Σάββατο 25 Μαΐου 2019,

Η Generali Ανακοινώνει Νέα Περιβαλλοντική Πολιτική

Θα περιορίσει κατά 2 δις ευρώ τις επενδύσεις που σχετίζονται με τον κλάδο του άνθρακα

 • € 3.5 δις σε νέες πράσινες επενδύσεις μέχρι το 2020
 • Αύξηση των προϊόντων με περιβαλλοντική αξία
 • Ενίσχυση των συνεργασιών για τη μετάβαση σε πρακτικές με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. υπό την Προεδρία του Gabriele Galateri di Genola, ενέκρινε τη νέα στρατηγική του Ομίλου για την υιοθέτηση πολιτικών ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Εδώ και αρκετά χρόνια, ο Όμιλος Generali  προσαρμόζει ενεργά τη δραστηριότητά του, καθιστώντας την όλο και πιο βιώσιμη, σύμφωνα με τη δέσμευση της παγκόσμιας κοινότητας για την αντιμετώπιση των πιο σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων, ξεκινώντας από εκείνες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Η στρατηγική που εγκρίθηκε σήμερα και η οποία θα συνοδεύεται στη συνέχεια από συγκεκριμένες δεσμευτικές πολιτικές, είναι σύμφωνη με τις αρχές του Global Compact, πρωτοβουλία στην οποία η Generali συμμετείχε για αρκετά χρόνια και με τη Συνθήκη του Παρισιού για το κλίμα (COP 21), στην οποία η  Generali μετέχει από το 2015.

Η στρατηγική περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που αφορούν στον τομέα των επενδύσεων και σε διαδικασίες underwriting, που αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, η Generali θα προσανατολιστεί στο εξής στην πράσινη επιχειρηματικότητα, απομακρυνόμενη από δραστηριότητες που ανήκουν στον κλάδο του άνθρακα. Σε επίπεδο underwriting θα αυξήσει το εύρος των προϊόντων με περιβαλλοντική αξία, διατηρώντας το ελάχιστο δυνατό επίπεδο έκθεσης στον τομέα εκμετάλλευσης άνθρακα.

Ο CEO του Ομίλου κ. Philippe Donnet δήλωσε σχετικά: «Η προστασία του περιβάλλοντος και η υιοθέτηση αποτελεσματικών δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι κεντρικά ζητήματα για την Assicurazioni Generali. Με αυτό το σχέδιο δράσης, που περιλαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία ενισχύει την ηγετική της θέση ως υπεύθυνη επιχείρηση, με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο υγιούς, ανθεκτικής και βιώσιμης κοινωνίας».

Επενδύσεις

Η Generali δεσμεύεται να αναπτύξει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Πράσινες επενδύσεις μέχρι το 2020

Οι επενδύσεις στους τομείς της «πράσινης οικονομίας» θα αυξηθούν κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ (κυρίως μέσω πράσινων ομολόγων και πράσινων υποδομών).

Η Generali θα παρακολουθεί το σχέδιο δράσης ετησίως για να αξιολογεί εάν αυτό υλοποιείται σωστά και ενδεχομένως να θέτει υψηλότερους στόχους.

 

 • Επενδύσεις σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή και την εκμετάλλευση άνθρακα

Η Generali δεν θα προχωρήσει σε νέες επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τομέα του άνθρακα. Σε σχέση με την τρέχουσα έκθεση στον τομέα παραγωγής και εκμετάλλευσης άνθρακα,  που ισοδυναμεί με περίπου € 2 δις, η Generali θα διαθέσει επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων και θα μειώσει σταδιακά τις επενδύσεις ομολόγων αφήνοντάς τα να λήξουν ή εξετάζοντας το ενδεχόμενο εκποίησής τους πριν από τη λήξη. Ο Όμιλος θα επιτρέψει εξαιρέσεις μόνο στις χώρες όπου η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης  εξακολουθεί να εξαρτάται από τον άνθρακα, χωρίς εναλλακτικές λύσεις σε μεσοπρόθεσμη βάση. Οι εξαιρέσεις αυτές αντιπροσωπεύουν σήμερα μια οριακή μερίδα των επενδύσεων (ισοδύναμη με 0,02% του γενικού λογαριασμού επενδύσεων).

 

Underwriting

Για τα ασφάλιστρα που αφορούν προϊόντα γενικών ασφαλίσεων, η Generali δεσμεύεται για τις παρακάτω ενέργειες:

 • Ανάπτυξη στον τομέα των πράσινων ασφαλίσεων

Το ποσοστό του χαρτοφυλακίου που αφορά στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα αυξηθεί. Θα αυξηθεί επίσης η προσφορά προϊόντων με υψηλή περιβαλλοντική αξία (π.χ. βιώσιμη κινητικότητα και ενεργειακή απόδοση) στον κλάδο retail και ασφάλισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τον άνθρακα

Η τρέχουσα έκθεση του ομίλου Generali σε αντίστοιχες δραστηριότητες είναι πολύ μικρή στο σύνολο της παραγωγής γενικών ασφαλίσεων και αφορά κυρίως χώρες όπου η οικονομία και η απασχόληση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα του άνθρακα. Ο Όμιλος θα συνεχίσει την πολιτική του για την ελάχιστη έκθεση σε αντίστοιχες δραστηριότητες.

Μέτοχοι & Εμπλεκόμενοι Φορείς

Σε χώρες όπου η οικονομία και η απασχόληση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα του άνθρακα, η Generali θα βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με πελάτες, μετόχους κι άλλους φορείς με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη μετάβαση σε δραστηριότητες με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τη λήψη μέτρων για την προστασία της παγκόσμιας κοινότητας και των πολιτών. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα αξιολογούνται, ώστε να σχεδιάζονται στοχευμένες ενέργειες.

 

Ορισμός των δραστηριοτήτων του κλάδου άνθρακα

Η Generali εφαρμόζει τα ακόλουθα αυστηρά κριτήρια για τον ορισμό των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κλάδο άνθρακα:

 • επιχειρήσεις των οποίων πάνω από το 30% των εσόδων τους προέρχεται από τον κλάδο άνθρακα.
 • εταιρείες των οποίων πάνω από το 30% της παραγόμενης ενέργειας προέρχεται από την εκμετάλλευση άνθρακα.
 • μεταλλευτικές επιχειρήσεις που παράγουν ετησίως περισσότερα από 20 εκατομμύρια τόνους άνθρακα.
 • εταιρείες που συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή/ ανέγερση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης/ παραγωγής άνθρακα.
Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Τελευταία άρθρα

07/05/2019

Διαγωνισμός Generali, Your Music Partner in release Athens Festival 2019

12/04/2019

12 χρόνια Generali Academy

20/03/2019

#BeBoldForInclusion: H Generali αγκαλιάζει & ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα

19/03/2019

Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου Generali για το 2018

21/02/2019

Ετήσια Εκδήλωση Συνεργατών της Generali: «Συστράτευση Δυνάμεων για Μεγαλύτερη Ανάπτυξη»

27/12/2018

Οι Γιατροί του Κόσμου και η Generali ενώνουν τις δυνάμεις τους

11/12/2018

Generali My Road Assistance – Ψηφιακή υπηρεσία Οδικής βοήθειας & Φροντίδας Ατυχήματος από την Generali σε συνεργασία με την Europ Assistance

03/12/2018

«Ένα Χριστουγεννιάτικο Δέντρο από Γάλα» από τους Γιατρούς του Κόσμου και την Generali

29/11/2018

Η Generali “οδηγεί” τη ψηφιακή καινοτομία στην ασφάλιση

26/11/2018

Η Generali παρουσιάζει το νέο τριετές της στρατηγικό σχέδιο στους επενδυτές.

23/10/2018

Business Days 2018: Τα νέα ταλέντα σχεδιάζουν το επόμενο καινοτόμο προϊόν της Generali

16/10/2018

Generali: Ανανεωμένο και πιο έξυπνο το portal πελατών, MyGenerali

27/09/2018

Συνεργασία Generali Hellas & dacadoo -Ψηφιακές εφαρμογές στις ασφάλειες υγείας

25/09/2018

Home Made: Ασφάλιση κατοικίας με τη φροντίδα της Generali

18/09/2018

Η Generali στον Dow Jones Δείκτη παγκόσμιας βιωσιμότητας

12/09/2018

Η Generali ανοίγει την «πόρτα» στο αύριο της ασφαλιστικής αγοράς!

14/08/2018

Generali: Συνεχίζει την εφαρμογή της στρατηγικής της πετυχαίνοντας τους οικονομικούς της στόχους

03/08/2018

Άμεση η ανταπόκριση της Generali στις καταστροφές στην περιοχή της Αττικής

25/07/2018

Νέος Διευθυντής Πωλήσεων στην Generali ο κ. Γιώργος Ζερβουδάκης

17/07/2018

Ασφάλιση αυτοκινήτου: Νέα εμπειρία εξυπηρέτησης από την Generali

05/07/2018

Η GENERALI εκπαιδεύει το δίκτυο των IONIOS BROKERS & FORTIS στη Θεσσαλονίκη.

05/07/2018

Κόσμος Ασφαλιστική: Σύναψη συνεργασίας με την Generali Global Health

03/07/2018

Χρυσός ο Ανδρέας Βαζαίος του Generali-ΑΝΟΑ

12/06/2018

GENERALI: Νέα Υπηρεσία Underwriting

31/05/2018

GENERALI Βελτιώσεις στα προϊόντα ζωής

21/05/2018

To 5,2% της ασφαλιστικής αγοράς κατέχει η Generali, με αύξηση παραγωγής 8,9%

18/05/2018

Η Generali χορηγός της Alimo Dynamics στο F1 in schools

17/05/2018

Η Generali συνεχίζει δυναμικά την ψηφιακή της αναμόρφωση

09/05/2018

Μήνυμα πρωτιάς και ενότητας έστειλε η ομάδα της Generali

02/05/2018

“Pencil on the Μoon” – Stories for forward thinkers! Το νέο blog με την υπογραφή της Generali

30/03/2018

H νέα επενδυτική πολιτική της Generali μπαίνει σε εφαρμογή με τη νέα πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων

27/03/2018

Ασφάλιση υγείας από την Generali πιο πλήρης και ευέλικτη από ποτέ!

14/03/2018

Η Generali κάνει την ασφάλιση απλή και προσβάσιμη σε όλους

13/03/2018

Be bold for Inclusion: Το μήνυμα του Ομίλου Generali για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

02/03/2018

Ασφαλισμένοι και Συνεργάτες βαθμολογούν την Generali

26/02/2018

Eπίσκεψη Περιφερειακού Διευθυντή στα γραφεία της Generali

15/02/2018

Π. Δημητρίου : Επενδύουμε στην τεχνολογία που φέρνει πιο κοντά τον ασφαλιστικό σύμβουλο με τον ασφαλισμένο

08/02/2018

Συνάντηση της Διεθνούς Κοινότητας των Οικονομικών Διευθυντών του Ομίλου Generali στην Αθήνα

02/02/2018

Παγκόσμια πρωτιά για το πρόγραμμα Net Promoter System του Ομίλου Generali

01/02/2018

Generali Academy 2018: Έμπρακτη στήριξη στον επαγγελματία ασφαλιστή

31/01/2018

Στα 30 λεπτά η οδική βοήθεια της Generali σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

26/01/2018

Νέα διαδικασία έρευνας ικανοποίησης συνεργατών / πελατών από την GENARALI.

04/01/2018

Aσημένιο Μετάλλιο και Νέο Πανελλήνιο Ρεκόρ για τον κολυμβητή του Generali – ANOA, Ανδρέα Βαζαίο

03/01/2018

Μεταξύ των True Leaders για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Generali

12/12/2017

Βραδιά πρεμιέρας για τους συνεργάτες της Generali

07/12/2017

Νέα συνεργασία της Generali με την Ellcie Healthy φέρνει τα «έξυπνα γυαλιά» που θα αποτρέπουν τον κίνδυνο τροχαίου

07/12/2017

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η καμπάνια της Generali

29/11/2017

Η Generali στηρίζει τη διαφορετικότητα και την ανάπτυξη των εργαζομένων της

01/11/2017

Μία ημέρα με τον CEO της Generali κ. Πάνο Δημητρίου

16/10/2017

«Φύλαξε όσα αγαπάς»: Η Generali γράφει το επόμενο κεφάλαιο στην ψηφιακή της καμπάνια [Video]

10/10/2017

«Ομαδικότητα, δράση και νέοι στόχοι» το μήνυμα του φετινού Generali Trophy

09/10/2017

Ο Όμιλος Generali εγκαινίασε τη νέα παγκόσμια πρωτοβουλία “HUMAN SAFETY NET”

06/10/2017

Μήνυμα ζωής έστειλε η ομάδα της Generali, από το 9ο Greece Race for the Cure

12/09/2017

H Generali & το νοσοκομέιο Metropolitan ενώνουν τις δυνάμεις τους

21/08/2017

Στον τροπικό του Αιγόκερω έδειξε η πυξίδα της Generali το 2017!

03/07/2017

H Generali ανοίγει την «πόρτα» της στη νέα γενιά ταλέντων

11/05/2017

Αναπροσαρμογή τιμολογίων αυτοκινήτου από τη Generalli

09/05/2017

Πανελλήνιος μαραθώνιος εκπαιδευτικών σεμιναρίων από την Generali

18/04/2017

H Generali γράφει το δικό της οδηγό επιτυχίας

07/04/2017

Η Generali λανσάρει τη νέα της καμπάνια στο YouTube

20/03/2017

Εγκαινιάστηκαν τα νέα γραφεία της Generalli στη Θεσσαλονίκη

17/03/2017

Ομιλος Generali: Εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα για το 2016, υψηλότερο μέρισμα ανά μετοχή κατά 11,1%

22/02/2017

Η Generali υποδέχεται το Αύριο

17/02/2017

Εκπαιδευτική συνάντηση της Generali την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου στην Θεσσαλονίκη

02/02/2017

Η Generali και η Nest ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κάνουν πιο ασφαλή την κατοικία και τη ζωή των καταναλωτών

24/01/2017

Generali Social Baking: Oι χρήστες του facebook ένωσαν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό

23/01/2017

Ενημέρωση από τους εξειδικευμένους συμβούλους της Grant Thornton, διασφαλίζει η Generali για τους Συνεργάτες της

23/01/2017

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης 2017 των συνεργατών της Generali στη Βόρεια Ελλάδα

17/01/2017

Cycle Way: Νέο Πρόγραμμα Ασφάλισης Ποδηλάτου από την Generali

17/01/2017

Βελτιώσεις στον Κλάδο Αυτοκινήτου & Ανανεωμένος Οδηγός Ασφάλισης από την Generali

04/01/2017

Εναρξη καθηκόντων για τον νέο Διευθυντή Πωλήσεων της Generali κ. Άγγελο Μπεφών

20/12/2016

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου η Generali μαγειρεύει LIVE για να στηρίξει «Tο Χαμόγελο του Παιδιού»!

14/12/2016

True Leader και το 2015 η Generali

25/11/2016

Ρεκόρ Πωλήσεων καταγράφει το Γραφείο της Generali στη Βόρεια Ελλάδα

21/11/2016

Νέο γραφείο του Δικτύου Generali στην Κεφαλλονιά

11/10/2016

Αλλαγές στα προγράμματα Επαγγελματικής Α.Ε. Ιατρών της Generalli

29/09/2016

Γεμάτο συναρπαστικές στιγμές το 6ο Generali Trophy

26/09/2016

Νέα Smart & Simple Ιστοσελίδα για την Generali

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα