Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019,

Γιατί δεν πρέπει να πουληθεί η Εθνική Ασφαλιστική

Μια Εταιρία είναι οι άνθρωποί της. Οι πελάτες, οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι. Είναι όλοι και όλες που την στηρίζουν με την εμπιστοσύνη τους αλλά και στηρίζονται από αυτήν. Είναι η κουλτούρα της, η εικόνα της, η παρουσία της…

Οι αριθμοί και τα κέρδη μόνο έτσι έρχονται …

Έτσι γράφεται η ιστορία.

Όμως η ιστορία γράφεται από τους ανθρώπους, ανήκει στους ανθρώπους. Σήμερα, δυστυχώς, οι αριθμοί έχουν πάρει την πρώτη θέση, πάνω από τους ανθρώπους.

Ας μιλήσουμε με τη γλώσσα που αρέσκονται οι «αγορές» και ας δούμε με νούμερα και στοιχεία που τόσο αρέσουν σε όσους εκθειάζουν την εταιρική κουλτούρα – αλλά ταυτόχρονα την απαξιώνουν με τον χειρότερο τρόπο μέσα από τις πράξεις τους – το γιατί η Εθνική Ασφαλιστική δεν πρέπει να πουληθεί σε ξένα κεφάλαια.

Αρχή της ιστορίας, καλησπέρα σας …

Ιστορικό της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σύμφωνα με τους κανόνες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DGComp) σε κάθε επιχείρηση, που δέχεται κρατική ενίσχυση για αναπλήρωση των κεφαλαίων, που λείπουν για την εξυγίανσή της, επιβάλλεται να καταθέτουν Σχέδια Αναδιάρθρωσης με γενική κατεύθυνση τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων τους, έτσι ώστε να μη διαταράσσονται οι όροι ανταγωνισμού για ομοειδείς επιχειρήσεις.

Το σκεπτικό είναι ότι οι επιχειρήσεις, που ενισχύονται με κρατικό χρήμα, έχουν πλεονεκτήματα έναντι των άλλων, που δεν έχουν κρατική βοήθεια και κατά συνέπεια θα πρέπει να υποστούν μια μορφή «ποινής» ή «τιμωρίας», έτσι ώστε να εξισορροπηθούν οι όροι ανταγωνισμού.

Η Εθνική τράπεζα από την προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση 2012 – 2013 είχε υποβάλλει στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DGComp) σχέδιο

αναδιάρθρωσης, που περιείχε τη δέσμευση να πωλήσει μέρος (60 %) της Εθνικής Ασφαλιστικής. Δεν πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο σχέδιο λόγω ολοκλήρωσης της πώλησης της Finansbank, για την οποία αρχικά προβλέπονταν να πωληθεί ένα μέρος (40 %) και τελικά πωλήθηκε το 100 % αυτής.

Το Νοέμβριο 2015, κατά την διάρκεια της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, όλες οι ελληνικές τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να καταθέσουν αναθεωρημένα Σχέδια Αναδιάρθρωσης (Restructuring Plan) στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DGComp). Η συγκεκριμένη υποχρέωση προέκυπτε από το γεγονός ότι οι τράπεζες θα χρειαζόντουσαν κρατική βοήθεια για να μπορέσουν να καλύψουν την απαιτούμενη κεφαλαιακή αύξηση. Η υποχρέωση έφερε την υπογραφή του Ευκλείδη Τσαλακώτου, Υπουργού Οικονομικών της Κυβέρνησης.

Η Εθνική Τράπεζα έπρεπε να καλύψει συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες ύψους €4,62 δις από προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών και, αν δεν τα κατάφερνε, θα τα συμπλήρωνε με τη χρήση κρατικής ενίσχυσης μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης περιλαμβανόταν και η δέσμευση της Εθνικής Τράπεζας να προχωρήσει στην πλήρη πώληση (fullsale) της Εθνικής Ασφαλιστικής, αν το συνολικό ποσό κρατικής βοήθειας που θα λάμβανε η Εθνική Τράπεζα ξεπερνούσε τα €2 δις. Μετά από αυτό το γεγονός, η εύρεση και η υπογραφή με τον αγοραστή θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 31/12/2016 και η πώληση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Τελικά, η Εθνική Τράπεζα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετά κεφάλαια στην ΑΜΚ (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) τον Νοέμβριο 2015, ώστε να μειωθεί η κρατική ενίσχυση κάτω από 2 δις. Για να ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση έλαβε €2,6 δις κρατική βοήθεια (Contingent convertibles – CoCos μετατρέψιμα σε προνομιούχες μετοχές) και επομένως η υποχρέωση στους δανειστές περί πλήρους πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής ίσχυσε.

Επιπλέον, στους όρους αναφέρεται, πως ενώ θα πρέπει να ζητηθούν προσφορές για το 100% της εταιρείας, δεν θα πρέπει να αποκλειστούν προσφορές που θα αφορούν το 80% ώστε τελικά η Εθνική Τράπεζα να διατηρήσει έως το 25% της Εθνικής Ασφαλιστικής (“…bids for a shareholding of at least 80% shall not be excluded, so that if explicitly required by the best bidder, the Bank may retain a minority stake of up to 25% in its insurance company”)

Σύμφωνα με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αν οι μακροοικονομικές, τραπεζικές και δημοσιονομικές συνθήκες στην Ελλάδα δεν λειτουργούν υπέρ της διαδικασίας αποεπένδυσης της Εθνικής Ασφαλιστικής, τότε υπάρχει κίνδυνος να καταστεί η συναλλαγή ζημιογόνος (υπό την έννοια πως δεν θα αυξήσει τα κεφάλαια κατά τον αρχικό υπολογισμό) μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει το πλάνο αναδιάρθρωσης.

Επιχειρήματα κατά της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής

 

Ποσοτικά χαρακτηριστικά

 • Είναι σημαντική η συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής στη συνολική απόδοση του ομίλου ΕΤΕ, ως critical asset (μεγαλύτερη θυγατρική) με σημαντική κερδοφορία διαχρονικά π.χ. κέρδη προ φόρων 92,4 εκ. ευρώ το 2012, 111 εκ. ευρώ το 2013, 105 εκ. ευρώ το 2014 και 78 εκατ. ευρώ το 2015. Το εννεάμηνο του 2016 είχε κέρδη προ φόρων 35,3εκ ευρώ με εκτίμηση για τις 31/12/2016, να φτάσει τα 52 εκ. ευρώ.
 • Έχει πλεόνασμα κεφαλαίων βάση του Solvency II (με χρήση μεταβατικών μέτρων). Μετά την έγκριση χρήσης μεταβατικών μέτρων, η Εθνικής Ασφαλιστικής εμφανίζει πλεόνασμα 78 εκατ. ευρώ και Solvency II ratio 124%, με 30.09.2016. Η εκτίμηση δε για 31/12/2016 είναι 165% (κεφαλαιακές απαιτήσεις 332.542 εκ. ευρώ και επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για κάλυψη του Solvency Requirement Capital, 550.865 εκ. ευρώ).
 • Πολύ θετικές προοπτικές για την κερδοφορία της εταιρίας (πολλαπλά θετικά οφέλη για τον όμιλο ΕΤΕ) με τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, που έχει προϋπολογισθεί σε 45-60 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις του Αναθεωρημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης βλ. «συνολικά, οι εγχώριες δραστηριότητες αναμένεται να επιστρέψουν στην οργανική κερδοφορία από το 2017, η οποία αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά έως το 2018» (Αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης ΕΤΕ, σελ. 4).
 • Αύξηση της αξίας αγοράς της εταιρίας (market consistent embedded value), όπως επιβεβαιώθηκε με την επικαιροποίηση της από 31.12.2015 μελέτης, παρά το ευμετάβλητο εξωτερικό περιβάλλον. Με βάση στοιχεία της 30.06.2016, η αξία της Εταιρίας αυξήθηκε σημαντικά και ανάλογα αν υπολογιστούν ή όχι οι μελλοντικές χρηματοροές (future cash flows) κυμαίνεται από 800 εκ. ευρώ μέχρι 1 δις ευρώ.
 • Σύνολο επενδύσεων την 31.12.2015 € 2,7 δις ευρώ, εκ των οποίων το 1,6 δις ευρώ σε ελληνικές αξίες (σε τρέχουσα αξία). Δεν είναι καθόλου σίγουρο εάν η εταιρεία εξαγοραστεί από κάποια πολυεθνική, ότι θα παραμείνουν οι επενδύσεις στην ελληνική αγορά!
 • Την 31.12.2015 το Ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα ανέρχονταν σε € 151.925.000, φανερώνοντας την υψηλή ρευστότητα που διαθέτει η Εταιρία.
 • Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας είναι εντυπωσιακά, ακόμη και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE), που δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα (κέρδη), ανήλθε σε 22,2% το 2013, σε 18,5% το 2014 και 11,4% το 2015, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές ανέρχεται στο 9,8% το 2 τρίμηνο του 2015 (EIOPA – The European Insurance Sector). Ομοίως, το Καθαρό περιθώριο κέρδους (net marginal profit), δηλαδή ποιο είναι το καθαρό κέρδος για κάθε 1 ευρώ, που εισέρχεται στα ταμεία της επιχείρησης μέσω των πωλήσεων, ανήλθε σε 19,4% για το 2013, 15,5% το 2014 και 14,1% το 2015.
 • Η διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική αγορά είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή καθώς τα ασφάλιστρα ζωής ανέρχονται στο 1% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη ανέρχεται στο 4,1% και τα ασφάλιστρα γενικών ασφαλίσεων στο 1,2%, έναντι 2,7% ( SwissRe Sigma report no 4/2015). Η αναμενόμενη αύξηση των παραπάνω δεικτών δίνει θετικές προοπτικές για το μέλλον.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

 • Κεφαλαιοποίηση των ωφελειών για όλους τους μετόχους (stakeholders), που προκύπτουν από τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία της Εθνικής Ασφαλιστικής ως ισχυρού πυλώνα της Εθνικής Οικονομίας, μέσα από τη διασφάλιση της λειτουργίας της ως «η πρώτη ασφαλιστική», με ηγετική θέση στον κλάδο.
 • Ως market leader (18% της συνολικής ασφαλιστικής αγοράς), η Εθνική Ασφαλιστική έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει σημαντικά την πολιτική που ακολουθείται από την ελληνική ασφαλιστική αγορά και, σε πολύ μεγάλο βαθμό να την καθορίσει. (πχ για την τιμολόγηση του αυτοκινήτου, για την οποία γίνεται πόλεμος τιμών).
 • Ανάδειξη του ελληνικού χαρακτήρα της Εθνικής Ασφαλιστικής, ως βιώσιμης και κερδοφόρας εταιρίας, που ανταγωνίζεται με επιτυχία πολυεθνικούς κολοσσούς από την έναρξη της λειτουργίας της (1891) μέχρι και σήμερα.
 • Υψηλή αξία επωνυμίας (brand equity) της Εθνικής Ασφαλιστικής, που πηγάζει από την αυξημένη αναγνωρισιμότητα (brand awareness), την πίστη και αφοσίωση των πελατών και ενδυναμώνεται σημαντικά από τον ελληνικό χαρακτήρα της.
 • Αναγνώριση της Εθνικής Ασφαλιστικής ως κύριου εθνικού παίκτη, που θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε τυχόν συγχώνευση (consolidation) ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
 • Λειτουργία της Εθνικής Ασφαλιστικής ως αξιόπιστου εταίρου στην ενίσχυση του δεύτερου (επαγγελματικά ταμεία) και τρίτου πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης.
 • Κρίσιμος παράγοντας για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της παροχής της υπηρεσίας Bank Assurance της ΕΤΕ, με καταλυτική συμβολή στον τρόπο διανομής της ως βασικός πάροχος μέχρι σήμερα (ασφάλιστρα 120 εκατ. Ευρώ το 2015).
 • Εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων με 2.200 συνεργάτες αποκλειστικής συνεργασίας, 12 Υποκαταστήματα (ασφάλιστρα 300 εκατ. Ευρώ το 2015) και 1500 ανεξάρτητους συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα (ασφάλιστρα 119 εκατ. Ευρώ το 2015).
 • Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όσες πωλήσεις Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών έχουν γίνει στο παρελθόν σε πολυεθνικούς ομίλους έχουν καταλήξει σε συρρίκνωση των εργασιών τους και απώλεια θέσεων εργασίας.

Με βάση όλα τα παραπάνω, επιβάλλεται να ματαιωθεί η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής γιατί θα αποβεί επιζήμια για την εξέλιξη και την κερδοφορία του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας αλλά και γενικότερα της Ελληνικής Εθνικής Οικονομίας.

Στην επόμενη ανακοίνωσή μας θα μιλήσουμε και για το σημαντικότερο, για εμάς, θέμα: Τους Ανθρώπους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Γιάννης Πετσαλάκης

Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973202600 | 210 9099147

Email: petsalakis@syllogos.gr

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Τελευταία άρθρα

18/06/2019

H Εθνική Ασφαλιστική διακρίθηκε για την Εταιρική Υπευθυνότητα

12/06/2019

Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχθηκε Corporate Superbrand Greece για το 2018-2019!

07/06/2019

Παρουσίαση των Νέων ευέλικτων προγραμμάτων Ασφάλισης Κατοικίας Full [Home] στα δίκτυα της Εθνικής Ασφαλιστικής

05/06/2019

Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου – Βραδιά Βραβεύσεων 2018 – Ξεπερνώντας τα όρια μας!

15/05/2019

Νέα ευέλικτα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας Full [Home] από την Εθνική Ασφαλιστική

13/05/2019

Εικαστική διαδρομή στα επτά αρχαία θέατρα της Ηπείρου στον Χώρο Τέχνης ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ

24/04/2019

Δυναμική συμμετοχή της Εθνικής Ασφαλιστικής στο «No Finish Line Athens 2019»

19/04/2019

Διάκριση για την Εθνική Ασφαλιστική στα Loyalty Awards 2019

09/04/2019

Εθνική Ασφαλιστική – Ενίσχυση παραγωγής και διατήρηση υψηλής κερδοφορίας το 2018

09/04/2019

Έκθεση Γιάννη Κουτσούρη με τίτλο «Έτσι … κι Αλλιώς» στον Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»

21/03/2019

Η Εθνική Ασφαλιστική Μεγάλος Χορηγός στο «No Finish Line Athens 2019»

14/03/2019

Η Εθνική Ασφαλιστική δίπλα στους ασφαλισμένους της στον κλάδο Αυτοκινήτων  με αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 46 εκατ. ευρώ για το 2018

13/03/2019

Εκδηλώσεις κοπής πίτας για το Διοικητικό Προσωπικό και το Παραγωγικό Δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής

06/03/2019

Διοικητικές αλλαγές στην Εθνική Ασφαλιστική

05/03/2019

Μετακίνηση του κ. Ζαφείρη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου

04/03/2019

Έκθεση ζωγραφικής της Mary Cox με τίτλο «Unruly Phenomena» στον Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» της Εθνικής Ασφαλιστικής

26/02/2019

Απονομή Επαγγελματικών Τίτλων Chartered Insurance Agency Manager της LIMRA σε Συντονιστές του Εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής

20/02/2019

Βράβευση της Εθνικής Ασφαλιστικής από το Ολυμπιακό Μουσείο

15/02/2019

Στρατηγική Σημασίας Συνεργασία της Εθνικής Ασφαλιστικής με Υγεία, Metropolitan, Μητέρα, Metropolitan General και Λητώ.

01/02/2019

 Μεγάλος Ευεργέτης για τα Παιδικά Χωριά SOS η Εθνική Ασφαλιστική

23/01/2019

Έκθεση ζωγραφικής Θάλειας Φλωρά-Καραβία και Σοφίας Λασκαρίδου με τίτλο «113 χρόνια μετά» στον Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» της Εθνικής Ασφαλιστικής

07/01/2019

Έκθεση Τελειόφοιτων Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 2019 στον Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»

21/12/2018

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλιστικής

04/12/2018

Εθνική Ασφαλιστική – «Εκ των Έσω» στον Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»

03/12/2018

Εθνική Ασφαλιστική – Αύξηση παραγωγής από όλα τα δίκτυα παραγωγής το 9μηνο του 2018

15/11/2018

Εθνική Ασφαλιστική – «Το σήριαλ λασπολογίας εναντίον της διοίκησης συνεχίζεται»

14/11/2018

Εθνική Ασφαλιστική – Τρέξαμε Χωρίς Τερματισμό για καλό σκοπό!

08/11/2018

Η Εθνική Ασφαλιστική χορηγός ημερίδας της ένωσης «Μαζί για το παιδί»

07/11/2018

Salus Index 2018: Η Εθνική Ασφαλιστική πρωτοπόρος στα προγράμματα υγείας για ιδιώτες και επιχειρήσεις

05/11/2018

Ομαδική εικαστική έκθεση «7» στον Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» της Εθνικής Ασφαλιστικής

25/10/2018

Ταξίδι επιβράβευσης στελεχών Εθνικής τράπεζας στο Costa Navarino

10/10/2018

Εθνική Ασφαλιστική: platinum χορηγός του «1ου Beyond CSR Impact Forum»

08/10/2018

H Εθνική Ασφαλιστική Χρυσός Χορηγός της δράσης «Μη Φοβάσαι την Πρόληψη»

02/10/2018

NP Ασφαλιστική: «Λονδρέζικη» ασφαλιστική αύρα στο ταξίδι πωλήσεων

02/10/2018

Εθνική Ασφαλιστική: Ταξίδι επιβράβευσης στη Μύκονο

03/09/2018

Αυξημένη Παραγωγή και Βελτίωση της Καθαρής Θέσης το Α’ Εξάμηνο 2018

31/07/2018

Έλαμψε η Εθνική Ασφαλιστική στα Diamonds of the Greek Economy 2018

27/07/2018

Εθνική Ασφαλιστική: Προχωράει σήμερα σε πλήρη εξόφληση των αποζημιώσεων που αφορούν ολική καταστροφή ακινήτων

24/07/2018

Αποζημιώσεις ΕΘΝΙΚΗΣ στις πυρκαγιές & 24ωρη βοήθεια

11/07/2018

Εθνική: Ντουμπάι & Σεϋχέλλες για τους διακεκριμένους του Εταιρικού Δικτύου

10/07/2018

1o Βραβείο Καλύτερης Φήμης για την Εθνική Ασφαλιστική στα FAMOUS BRANDS

05/07/2018

H Εθνική Ασφαλιστική αρωγός στην τουριστική προβολή της Ελλάδας

21/06/2018

Ένα χρυσό κι ένα ασημένιο για την Εθνική Ασφαλιστική στα IMPACT BITE Awards

11/06/2018

Η Εθνική Ασφαλιστική στην παράδοση της επιταγής του 2ου No Finish Line Athens στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

07/06/2018

Εθνική Ασφαλιστική: Συνεχίζοντας δυναμικά και στο Α’ τρίμηνο του 2018

29/05/2018

Έκθεση ζωγραφικής της Ανδρονίκης Χειλά στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟArt ΚΟΡΑΗ» της Εθνικής Ασφαλιστικής

09/05/2018

Πρωτιά της Εθνικής Ασφαλιστικής στο No Finish Line Athens 2018

04/05/2018

Η Εθνική Ασφαλιστική χορηγός στον «Δρόμο της Εκεχειρίας»

03/05/2018

Έκθεση ζωγραφικής της Εύης Σιδέρη στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟArt ΚΟΡΑΗ» της Εθνικής Ασφαλιστικής

27/04/2018

Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής: Ακόμα ένα επεισόδιο στο ξεπούλημα της Εθνικής Ασφαλιστικής

17/04/2018

Τις πόρτες της στο OPEN HOUSE Athens 2018 άνοιξε και φέτος η Εθνική Ασφαλιστική

11/04/2018

Το Δις Εξαμαρτείν Ουκ Ανδρός Σοφού

11/04/2018

Εθνική Ασφαλιστική: Άμεση συνταξιοδότηση σε περιπτώσεις λήξεων συμβολαίων unit linked.

03/04/2018

Έκθεση του Παναγιώτη Νέζη με τίτλο «Project Lampedusa» στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»

30/03/2018

Η Εθνική Ασφαλιστική Μεγάλος Χορηγός στο «No Finish Line Athens 2018»

30/03/2018

Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής: Το φιάσκο της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Ε.Τ.Ε.

30/03/2018

“H Εθνική Ασφαλιστική τιμήθηκε με το βραβείο Best Performing Company”

16/03/2018

Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής: Νέο Εργασιακό Συμβούλιο | Εκλογές 2018

14/03/2018

Ευχαριστήρια επιστολή της Intertrade Hellas στην Εθνική Ασφαλιστική

12/03/2018

Η Εθνική Ασφαλιστική, ως μέλος των Green Angels, συμμετείχε ενεργά στο «GreenAthlon»

08/03/2018

Emergency Button από τον «Ethnodigos» της Εθνικής Ασφαλιστικής

07/03/2018

Νέα διοίκηση στο σύλλογο της Εθνικής Ασφαλιστικής

22/02/2018

Βράβευση της Εθνικής Ασφαλιστικής στα «Hellenic Responsible Business Awards 2018»

20/02/2018

Έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας Ζιάκα στο «ΣΤΟArt ΚΟΡΑΗ»

12/02/2018

Βραβεύσεις τελειόφοιτων σπουδαστών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών από την Εθνική Ασφαλιστική

08/02/2018

Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής: 127 χρόνια η Εθνική Ασφαλιστική είναι στο πλάι της κοινωνίας

07/02/2018

Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής: Σταματήστε τώρα την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

02/02/2018

Τιμητική διάκριση για την Εθνική Ασφαλιστική από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

02/02/2018

Σταματήστε επιτέλους να διασύρετε την Εθνική Ασφαλιστική

29/01/2018

«Συνεργασία Εθνικής Ασφαλιστικής με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών»

05/01/2018

Η Εθνική Ασφαλιστική αναδεικνύεται σε True Leader 2016

11/12/2017

«Ζητείται σοβαρότης» αναφέρει ο σύλλογος των υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής που μεταφέρεται για το 2018 η εξαγορά της

11/12/2017

Εθνική Ασφαλιστική: Έκθεση με τίτλο «Ο Άγνωστος Κωνσταντίνος Μαλέας – Έργα περιόδου 1901-1910» στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»

23/11/2017

Εθνική Ασφαλιστική: Αύξηση κερδοφορίας κατά 85,9% το 9μηνο του 2017!

06/11/2017

Έκθεση του Πέτρου Ζουμπουλάκη με τίτλο «Πρόσωπα στο βάθος του χρόνου» στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»

02/11/2017

Η Εθνική Ασφαλιστική στο πανέμορφο Εδιμβούργο!

11/10/2017

Η Εθνική Ασφαλιστική χρυσός χορηγός των αγώνων ταχύτητας αυτοκινήτων στο Τατόι και τη Ρόδο

05/10/2017

Η Εθνική Ασφαλιστική Κύριος Χορηγός στο 4ο «Τρέξε Χωρίς Τερματισμό» στη Θεσσαλονίκη

04/10/2017

Ομαδική έκθεση με τίτλο «BLACK BEAUTY» – Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

21/09/2017

“Ασφα-Λύσεις” στις Ημέρες Καριέρας 2017

01/09/2017

Υπέρβαση του στόχου κερδοφορίας της κατέγραψε το Α΄ εξάμηνο του 2017 η Εθνική Ασφαλιστική

30/08/2017

Νέες παροχές της Εθνικής Ασφαλιστικής σε συνεργασία με την AFFIDEA

30/08/2017

Πλήρες Πρόγραμμα Υγείας Full Health Ειδικό από την Εθνική Ασφαλιστική

30/08/2017

Εθνική Ασφαλιστική: Απεβίωσε ο Μιλτιάδης Σταθόπουλος, μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής

29/08/2017

Ομαδική έκθεση με τίτλο «Χρώμα Ελλάδας» στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»

10/08/2017

Νέα γενιά προγραμμάτων ασφάλισης αυτοκινήτου με την ονομασία «Full Auto απο την Εθνική

28/07/2017

Η Εθνική Ασφαλιστική για τους πληγέντες της Νήσου Κω

21/07/2017

Νέο Web Portal Εφαρμογών Συνεργατών από την Εθνική Ασφαλιστική

20/07/2017

Νέα Υόρκη & Σικάγο: Δύο μυθικές πόλεις υποδέχτηκαν τους διακεκριμένους συνεργάτες της Εθνικής Ασφαλιστικής

29/06/2017

Πανελλαδική απεργία αύριο Παρασκευή στην Εθνική Ασφαλιστική

20/06/2017

Κορυφαίες επιτυχίες & Νέες προκλήσεις για την Εθνική Ασφαλιστική

14/06/2017

Η Εθνική Ασφαλιστική για τους πληγέντες Νομών Λέσβου – Χίου

09/06/2017

Διαφημιστική καμπάνια προγράμματος υγείας Full Health από την Εθνική Ασφαλιστική

31/05/2017

Νέα συνεργασία της Εθνικής Ασφαλιστικής με το ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ Θεραπευτήριο

29/05/2017

Η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της το Α’ τρίμηνο του 2017

22/05/2017

Εθνική Ασφαλιστική ΣΤΟart : «75 χρόνια Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – 75 αντικείμενα»

20/05/2017

Τί είπε ο αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, για την Εθνική Ασφαλιστική και την προσφορά της EXIN

18/05/2017

Δίπλα στο Μίκη Θεοδωράκη η Εθνική Ασφαλιστική!

17/05/2017

Νέο Τιμολόγιο Αστικής Ευθύνης Σκαφών Προσωπικής Αναψυχής χωρίς Φόρο Ασφαλίστρων από την Εθνική Ασφαλιστική

11/05/2017

Νέα χρήση ενοικιαζόμενων ATV από την Εθνική Ασφαλιστική

09/05/2017

Μεγάλη η συμμετοχή της Εθνικής Ασφαλιστικής στο No Finish Line Athens

20/04/2017

Έκθεση της Ρένας Ανούση-Ηλία με τίτλο «60 Χρόνια Χαρακτικής-Ζωγραφικής 1957-2017» στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»

03/04/2017

Η Εθνική Ασφαλιστική Μεγάλος Χορηγός στο «No Finish Line Athens»

27/03/2017

Με το βραβείο Corporate Superbrads Greece 2016 τιμήθηκε η Εθνική Ασφαλιστική

24/03/2017

Ο Σύλλογος της Εθνικής Ασφαλιστικής συνεχίζει να διασφαλίζει τα επείγοντα περιστατικά

16/03/2017

Η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει τον Ολυμπιονίκη Βύρωνα Κοκκαλάνη

14/03/2017

Νέα πράξη αντίστασης από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά της πώλησης της εταιρείας

14/03/2017

Η Εθνική Ασφαλιστική δημιουργεί ακόμη ένα σημείο επικοινωνίας με το κοινό, στο «The Mall Athens» στο Μαρούσι

10/03/2017

Νέα συνεργασία της Εθνικής Ασφαλιστικής με τον όμιλο AFFIDEA

28/02/2017

Έκθεση του γλύπτη Θόδωρου με τίτλο «ΑΡΧΕΤΥΠΑ» στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»

30/01/2017

«Συνεργασία Εθνικής Ασφαλιστικής με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών»

23/01/2017

Τα 11 δυνατά σημεία της ασφάλισης οχημάτων στην Εθνική Ασφαλιστική

16/01/2017

Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε στην τελική φάση των αποζημιώσεων των κινηματογράφων «ΑΠΟΛΛΩΝ» και «ΑΤΤΙΚΟΝ»

09/01/2017

Η Εθνική Ασφαλιστική επεκτείνει τις συνεργασίες της στο χώρο της υγείας

03/01/2017

Η Εθνική Ασφαλιστική επεκτείνει τις συνεργασίες της στο χώρο της υγείας

20/12/2016

Εργαζόμενοι και Διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής στηρίζουν από κοινού ευπαθείς ομάδες

12/12/2016

Έκθεση της Μίνας Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη με τίτλο «Restless Speed», στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart KΟΡΑΗ» της Εθνικής Ασφαλιστικής.

05/12/2016

Ο κ. Γεώργιος Μακρής, νέος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην Εθνική Ασφαλιστική

20/10/2016

Βραβείο στην Εθνική Ασφαλιστική για το Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» και το «Χώρο Ιστορικής Μνήμης 1941-1944»

18/10/2016

Βραβείο Silver στον «Ethnodigos» της Εθνικής Ασφαλιστικής!

13/10/2016

Εθνική Ασφαλιστική : Συνεργασία με τη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική- Ευρωκλινική Παίδων

10/10/2016

«Ακουαρέλες Κερκυραίων ζωγράφων του 19ου & 20ου αιώνα»

28/09/2016

Εθνική Ασφαλιστική : νομική εκρρεμότητα για την μεταβιβασιμότητα ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της International Life Ασφαλίσεων Ζωής

26/09/2016

Νέα Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια στην Εθνική Ασφαλιστική

06/09/2016

Έκθεση ζωγραφικής Δημήτρη Κούκου στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟArt ΚΟΡΑΗ» της Εθνικής Ασφαλιστικής

05/09/2016

Η Εθνική Ασφαλιστική πυλώνας σταθερότητας στην ελληνική αγορά

20/07/2016

Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ λόγω εκλογής δύο νέων μελών.

14/07/2016

ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΑ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ  ΠΑΙΔΩΝ Δίπλα σας από την πρώτη στιγμή !!!

16/06/2016

EΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 125 ΧΡΟΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

10/06/2016

Εθνική Ασφαλιστική: Αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 337 εκατομμύρια € για το 2015

26/05/2016

Έκθεση ζωγραφικής Μαρίας Κελεσίδη στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟArt ΚΟΡΑΗ» της Εθνικής Ασφαλιστικής

16/05/2016

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ act4Greece

15/04/2016

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

07/04/2016

ΤΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑ SALES EXCELLENCE AWARDS

01/04/2016

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ «ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΕΡΓΟ» ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ

31/03/2016

Druckfarben Ελλάς ΑΕΒΕ: Άμεση ανταπόκριση στην ζημιά από την Εθνική Ασφαλιστική

04/03/2016

Διοικητικές αλλαγές στην Εθνική Ασφαλιστική

29/02/2016

Έκθεση χαρακτικής Μανώλη Χάρου στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟArt ΚΟΡΑΗ» της Εθνικής Ασφαλιστικής

11/02/2016

Νέα τιμητική διάκριση για την Εθνική Ασφαλιστική από την ένωση Μαζί Για Το Παιδί

09/02/2016

Κίνδυνοι στο διαδίκτυο,στην Εθνική Ασφαλιστική ο Εμμανουήλ Σφακιανάκης

21/01/2016

ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ «ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ» ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ

04/01/2016

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑ GREEK EXPORT AWARDS

04/01/2016

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για το Παραγωγικό δίκτυο και τους συνεργάτες της Εθνικής Ασφαλιστικής

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Αλέξης Κώτσαλος

Chernobyl insurance...

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα